Nyílt levél – Temes Megye Tanácsa elnökének

 

Kezdeményeztük, további civil szervezetek támogatták, így az általunk megfogalmazott Nyílt levelet benyújtottuk Temes Megye Tanácsa elnökének, Călin-Ionel Dobra úrnak:

 

Nyílt levél

 Tisztelt Elnök Úr!

 Temes megye magyar civil szervezeteinek a nevében fordulunk Önhöz, éspedig a megye magyar közösségei számára a Megyei Tanács költségvetéséből 2018-ra megítélt támogatások kérdésében.

A Megyei Tanács jó ideje támogatja a megye különböző helyi közösségeinek a programjait, a Megye Kulturális Stratégiájában foglaltak értelmében. Ebben a keretben támogatják a különböző etnikai kisebbségek, közöttük a megye magyar helyi közösségeinek is a programjait. Megjegyzendő pozitív elem, hogy a támogatási politika átlátható, tehát minden érdeklődő szabadon hozzáfér a támogatáspolitika törvény szerint publikus adataihoz.

Jelen Nyílt levél aláíró szervezetei jelezni kívánjuk Önnek, Elnök Úr, a Megyei Tanács illetékes Szakbizottságának valamint a támogatás előzsűrizését végző bizottságnak és természetesen a megye közvéleményének, hogy véleményünk szerint a kisebbségi civil szervezetek, különösképpen a magyar civil szervezetek nem részesülnek olyan mértékű támogatásban az Önök részéről, amilyenre a helyi magyar közösség lélekszáma illetve a korábbi években megszervezett sikeres programok alapján a magyar szervezetek joggal számítanak.

A 2018-as évre a Megyei Tanács által megszavazott, 2018. ápr. 16-án elfogadott Kulturális-művészeti Rendezvénynaptár egy hatalmas, igen sok fejezetet (hivatásos intézmények rendezvényeit, helyi tanácsok, a tanfelügyelőség, civil szervezetek stb. rendezvényeit ) tartalmazó jegyzék. Ebből a publikus jegyzékből csak a civil szervezetek fejezetre térünk ki. A fejezet két alfejezetet tartalmaz: az első a román, többségi közösség rendezvényeit tartalmazza, a második a nemzeti kisebbségekét. Az első alfejezet összesen 117 rendezvényt tartalmaz és ezek részére összesen 3607,5 ezer lej, vagyis 775806,45 euro értékben szavaztak meg résztámogatást. Ez nagy összeg, amely megmutatja, hogy a Megyei Tanács mennyire komolyan veszi a kultúrát. A második, kisebbségi alfejezet 6 rendezvényt tartalmaz, lebontva 2 szlovák, 1 roma, 1 örmény és 2 magyar rendezvényt. Ezekre a programokra összesen 34000 lej, vagyis 7311,8 euro összegű résztámogatást ítéltek meg.

Nézzük meg a megye etnikai összetételét. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a megye összlakossága 683540 fő, ebből a többségi nemzet, a román 80,6%-ot tesz ki, vagyis 550836 fő. A kisebbségek együttesen majdnem elérik a 20%-os részarányt. Ha viszont azt nézzük meg, hogy a megítélt résztámogatás milyen arányt képvisel, akkor 0,94%-t kapunk, vagyis a kisebbségek civil szervezetei összesen nem kapták meg a megítélt támogatások 1%-t sem. Ezt a helyzetet meg kell vizsgálni.

A helyzettel kapcsolatosan több feltételezés fogalmazható meg: a kisebbségi civil szervezetek nem adnak le pályázatokat, nem kérnek támogatást; a kisebbségi pályázatok nem érik el a támogatáshoz szükséges pontszámokat… A Megyei Tanács honlapján olvasható az előzsűrizést végző bizottság jelentése is, ebből kiderül, hogy összesen 225 civil szervezet pályázott támogatásra (a sikeres pályázóknak szinte a kétszerese) és ebből 15 pályázatot kisebbségiek adtak le. Magyar civil szervezetek összesen 8 pályázatot nyújtottak be. Ha megnézzük a leadott és a sikeres pályázatok arányát, akkor a román pályázatok esetében meghaladja az ½-t (minden második pályázat nyert), a magyar pályázók esetében ez ¼. A helyzetet, pályázóink tevékenységét jól ismerve állítjuk, hogy minden magyar pályázatot komoly tapasztalattal rendelkező civil szervezet állított össze, amelyek a korábbi években sikeresen működtek együtt a Megyei Tanáccsal.

További érveket is felhozhatunk annak bizonyítására, hogy a magyar civil szervezetek leadott pályázatai és az értékelés eredménye nincs összhangban – de megállunk itt.

Célunk, hogy ezt a magyar civilek számára elfogadhatatlan helyzetet jelezzük nyilvánosan, és kérjük a Megyei Tanács illetékeseit, hogy kezdeményezzen a megyei magyar civil szférával egy olyan dialógust, amely lehetővé teszi a mind a civilek, mind a Megyei Tanács számára hátrányos helyzeten történő túllépést. Temes megyében több mint 60, jogi személyiséggel rendelkező magyar civil szervezet működik. Ezen szervezetek nélkül a megye helyi magyar közösségei fontos kulturális lehetőségekről maradnának le.

Önhöz fordulunk Elnök Úr, abban a reményben, hogy kivizsgáltatja a jelzett állapotokat és elősegíti a szerintünk szükséges és általunk javasolt dialógus létrejöttét.

 

Temesvár, 2018. június 5.

 

 

Aláíró szervezetek:

Temes Megyei Magyar Civil Szervezetek Tanács

Szórvány Alapítvány

Várbástya Egyesület

Temesvári Magyar Diákszervezet

Bartók Béla Alapítvány

Pro Folk Egyesület

Eszterlánc Kulturális Egyesület

Losonczy István Sport és Hagyományőrző Egyesület

Integratio Alapítvány

Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet

Bánsági Kárpát Egyesület