NoDrugs projekt

 

 

 

Partnerség egy jobb jövőért

 

Partnerségben, a temesvári Szórvány Alapítvány és a szegedi Szent Gellért Társaság közös gondozásában valósul meg a Kábítószer megelőzés határok nélkül című projekt (ROHU 180).

 

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

 

A projekt futamideje 15 hónap, 2018 decembere és 2020 februárja között valósul meg.

A megítélt támogatási összeg: 67.344 euro.

 

A projekt célja, hosszú távú kábítószer-megelőzés kidolgozása és megvalósítása, amely megfelelő tájékoztatást nyújt a fiatalok számára a kábítószer-függőség kialakulásának okairól, annak lefolyásáról, a rendelkezésre álló segítségről, a megelőzés innovatív és hatékony megközelítéséről, valamint egyes gyógyszerek használatáról és veszélyeiről.

 

A projekt fő pillérei:

1.Szakmai csapat képzése

A projekt egy szakmai csapat képzésén alapul. A szakmai csapat tagjai pedagógusok, szociális munkások, pszichológusok, fiatal önkéntesek.

 

2. Önismereti tábor

 

Tematikáját tekintve a tábor a drogprevenció, kortárs segítés és önismeret témakörökre fokuszál. Továbbá a tábor célja teret és lehetőséget biztosítani 15-18 éves fiatalok számára, hogy jobban megismerjék önmagukat és környezetüket egyaránt, valamint új tapasztalatokkal és baráti kapcsolatokkal gazdagodjanak.

 

3. Klubbok szervezése

A klubbok lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, új baráti kapcsolatok kialakítására, ismerkedésre, új ismeretek megszerzésére egyaránt. A cél az, hogy a táborban részt vevő fiatalok kortárs segítővé-, és a klubbok életének aktív szervezőjévé váljanak.

 

4. Interaktív és multimédiás kiállítás megtekintése

Témáját tekintve a kiállítás a drogproblémára helyezi a hangsúlyt. A kiállításon a fiatalok betekintést nyerhetnek, élettörténetekbe; fotóalbumok, interjúk, tárgyak segítségével.

 

5. Kérdőíves felmérés

A  kérdőíves felmérés a kiállításon résztvevő fiatalok függőségekkel kapcsolatos véleményére, attitűdjére fókuszál. A kutatást kvantitatív módszer segítségével végezzük el, egész pontosan kérdőívvel. Az adatfeldolgozást számítógépen végezzük el és az SPSS (Statistical Program for Social Sciences) adatfeldolgozó segítségével dolgozzuk fel.

 

www.interreg-rohu.eu

Jelen honlapon megjelenített tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.