Civilgondnok szolgálat az interetnikus közösségek fejlődéséért

facilitator

A temesvári Szórvány Alapítvány és az Integratio Alapítvány közösen, 2014 augusztusában, elidította a „Civilgondnok szolgálat az interetnikus közösségek fejlődéséért” című projektet, a 2009 – 2014 EEA Grants, Norvég Alap támogatásával.

 

A projekt célkitűzése felhívni a helyi hatóságok figyelmét az interetnikus kommunikáció kérdésére, illetve olyan civil gondnokok képzése, akik meg tudják mozgatni a helyi közösséget a veszélyeztetett csoportok befogadásának irányába. A pályázat 69 Temes és Arad megyei települést célzott meg, ahol legalább két kisebbségi nemzeti közösség él együtt, ezek közül az egyik a roma közösség.

Ezek a közösségek hátrányos helyzetűnek számítanak legalább két okból: vidéki közösségből jönnek, illetve valamelyik kisebbséghez tartoznak. Kisebbségi helyzetükből adódóan, specifikus szükségleteiket, igényeiket gyakran figyelmen kívül hagyják a helyi önkormányzat vezetői és a kulturális és oktatási intézmények is. Mindezen hiányosságok oda vezetnek, hogy ezek a csoportok kimaradnak a helyi közösségi életből és az esetleges közösségfejlesztési stratégiákból.

A projektben való részvételi lehetőséget meghirdettük a 69 megcélzott településen, majd a jelentkezések, illetve a kiválasztási folyamat során, 2014 november 1-től, a következő 6 településen működik a civilgondnoki szolgálat: Újmosnica, Szapáryfalva, Bodó, Zimándújfalu, Majláth és Simonyifalva.

Ezeken a településeken, a civilgondnokok feladata a helyi közösségi igények, megoldásra váró problémák feltérképezése. A projekt keretében szervezésre kerül minden településen legalább egy közösségi találkozó, 12 interkulturális gyermekaktivitás és két, a helyi közösség szükségleteire választ adó, specifikus aktivitás.

További információk a projektről  a www.interetnik.ro weboldalon találhatók.