Iniţierea serviciului de facilitator comunitar în vederea dezvoltării comunităţilor multietnice

Fundaţia Diaspora din Timişoara, în parteneriat cu Fundaţia Integratio lansează programul „Iniţierea serviciului de facilitator comunitar în vederea dezvoltării comunităţilor multietnice”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrulFondului ONG înRomânia.

Prin aceasta dorim să vă atragem atenția asupra beneficiilor participării în acest proiect.

Obiectivele proiectului sunt sensibilizarea problemei de comunicare interetnică în rândul sferei publice locale, respectiv pregătirea unor facilitatori comunitari în vederea creșterii incluziunii grupurilor vulnerabile.

Proiectul nostru vizează 69 comune din judeţele Timiş şi Arad, în care conviețuiesc cel puțin două comunități considerabile (cel puțin 30 persoane/grup minoritar) minoritare – dintre care unul este comunitatea romilor.

Aceste comunități sunt considerate grupuri vulnerabile din cel puțin două motive: fac parte din comunități rurale, respectiv reprezintă minorități etnice. Fiind minoritari necesitățile lor speciale deseori nu sunt luate în considerare de către comunitatea globală locală, de către conducerea comunității, de către majoritate, de către instituțiile culturale și educaționale locale. Toate aceste deficienţe fac ca aceste grupuri sa fie excluse din viața comunitară locală, respectiv din eventualele strategii de dezvoltare comunitară.

Care pot fi beneficiile acestui proiect pentru localitatea Dvs.?

· Se formează o echipă de 3 facilitatori comunitari prin 2 cursuri intensive și 6 workshopuri aplicative.
· Unul din facilitatori va deveni angajat pentru o perioadă de 1 an, timp în care va iniția și derula activități comunitare în folosul comunităților etnice.
· În cadrul proiectului se va organiza cel puțin o întâlnire comunitară, 12 activități interculturale pentru copii, 2 activități specifice proiectate după realizarea unei analize de nevoi la nivelul localității.
· Localitatea va fi promovată pe site-ul proiectului și în presă.

Cum puteți participa la selecția localităților?

· Alegeți sau formați o echipă de 3 persoane interesate de problema dezvoltării comunitare.

Cerințe minime:

o legătura cu localitatea (locuiesc acolo/s-au născut şi au trăit în localitatea respectivă/ lucrează în localitatea respectivă)
o minim studii medii
o cunoştinţe operare calculator
o bune abilităţi de comunicare,

Constituie avantaj:

o experienţa în activităţi de dezvoltare comunitară,
o cunoaşterea limbilor minoritare,
o motivaţia de a lucra în interesul comunităţii.

· Solicitați pachetul de înscriere la următoarea adresă: diasporatm@rdstm.ro
· Trimiteți documentele până la data de 12 septembrie prin e-mail și poștă la adresa: Str. Putna nr. 7 Timișoara, cod poștal: 300593.

Vor intra în procesul de selecție doar pachetele de înscriere care:

– provin din localitățile în care trăiesc mai multe comunități etnice, dintre care una este cea romă (conform datelor statistice),
– au fost completate și trimise în termenul dat,
– echipele cărora corespund condițiilor cerute de proiect.

Rezultatele vor fi publicate până în data de 26 septembrie 2014.

Pentru mai multe detalii legate de desfăşurarea proiectului, vă rugăm să contactaţi Fundaţia Diaspora: tel/fax: 0356-446.516, e-mail: diasporatm@rdstm.ro sau Fundaţia Integratio: tel/fax: +0256-435504, e-mail: integratio.foundation@gmail.com

Persoana de contact: Valdman Kinga, asistent proiect.