Magyar Tanfolyam

        A temesvári Szórvány Alapítvány újabb, két kezdőszintű, 3 hónapos magyar tanfolyamot indít februártól, a Putna utca 7 szám alatti székhelyén.
A tanfolyam időtartama 12 hét, és rendszerint heti 2 alkalommal, 90 perces időtartamú tanítási órából áll. Minden szint végén, a sikeresen letett záróvizsga esetén, alapítványunk által bélyegzett, szintüknek megfelelő diplomát adunk tanulóinknak.

A tanítás, a korszerű nyelvtanítás elvárásaink megfelelő, a Balassi Intézet által ajánlott MagyarOK tankönyvek alapján történik. A nyelvkönyv tartalmazza a törzsanyagot. Nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket, témaválasztásában a nyelvvizsgákhoz igazodik. Változatos feladatokon keresztül tárgyalja a fontos szómagyarOK 2kincset, és vezeti be a nyelvtani ismereteket. A fejezetek végén kiejtési gyakorlatokat, valamint a szókincs rendszerezését segítő hasznos kifejezéseket és mondatokat talál. A munkafüzet a tankönyben bevezetett nyelvtani jelenségeket rendszerezi és mélyíti el.
Alapítványunk 2014 őszén indította el az első magyar tanfolyamot, amely jóleső népszerűségnek örvendett városunkban, már a kezdetektől fogva. Ennek köszönhetően, márciustól már párhuzamosan folyt a nyelvoktatás két szinten, és egy év elteltével immár 25 tanulót mondhatunk a magunkénak, akik elindultak a magyar nyelvtanulás nem is olyan bozontos ösvényén. Örömmel vettük tudomásul, hogy Temesváron igenis szükség van egy magyar nyelvtanfolyamra.


Tanulóinktól megkérdeztük, hogy mi motiválja őket arra, hogy megtanuljanak magyarul. Sokukról kiderült, Gazda Árpád könyvének a címét idézve, hogy “amikor kicsi voltam, magyar voltam”, vagyis nagyszüleikkel még magyarul beszéltek, de a szüleikkel már nem, így majdnem teljesen elfelejtették anyanyelvüket. Utólag viszont kiderült, hogy akár személyes, akár szakmai okok miatt nagyon jól jönne a magyar nyelvtudás. Mások, családjuk miatt, magyar anyelvű párjuk miatt szeretnének megtanulni magyarul, mert természetesnek tartják, hogy ismerjék a másik fél anyanyelvét. Vannak nagyon fiatal tanulóink is, akik egyszerűen azért szeretnének megtanulni magyarul, mert meg szeretnék ismerni elődeik nyelvét, kultúráját, és erre eddig nem volt alkalmuk. Mindezek hallatán, úgy érezzük, hogy jó úton haladunk és minden érdeklődőt szeretettel várunk tanfolyamunkon!

Picture 002

           További információkkal a 0722-441647 telefonszámon szolgálunk. Beiratkozni pedig az alapítvány irodáján lehet, február 5-ig, hétfőtől péntekig 9:00-15:00 óra között.