Dr. ALBERT FERENC méltó köszöntése

A cikk megjelenése: 2014 szeptember 26, www.hetiujszo.ro

Dr. Albert Ferenc professzor születésnapi köszöntése méltó ünneplése volt a közösségünk érdekében és a tudományos életben kifejtett munkásságának. A 85. életévéhez érkezett professzor tiszteletére – aki ma is aktív tudományos tevékenységet folytat – a Szórvány Alapítvány és a Csiky Gergely Állami Magyar Színház az Új Ezredév Református Központban közösségünk háláját is kifejező nagyszabású ünnepséget szervezett. Ft. Gazda István köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy házigazdája lehet a találkozónak, amely kezdetét jelentheti a hasonló rendezvények megszervezésének az új létesítményben. Hasonlóképpen megtiszteltetésnek nevezte Erdei Ildikó, a Bartók Béla Líceum igazgatója azt a lehetőséget, hogy moderátorként vehet részt Albert Ferenc professzor tiszteletére szervezett rendezvényen. Dr. Bodó Barna egyetemi tanár, a Szórvány Alapítvány elnöke tanulmánnyal felérő alapossággal vette számba az ünnepelt élettörténetét, sokoldalú munkásságát a katedra mellett, a tudományos kutatásban és a közéletben, külön hangsúlyozva annak az önzetlen munkának a felvállalását, amellyel Albert Ferenc a kilencvenes években a gazdatársadalom magáratalálását igyekezett segíteni. Dr. Papp Attila, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, egykoron temesvári diák és a Temesvári Új Szó munkatársa többek között, Albert professzor szociológiai tanulmányainak nemzetközi elismertségét méltatta. Tanítványai közül dr. Daróczi Csaba állatorvos háláját kifejezve emlékezett a közkedvelt és segítőkész tanárra, míg Somogyi Levente azért mondott köszönetet, hogy a tanár úrtól kapott útravaló hozzájárult vállakozói tevékenységének sikeréhez.
Az ünnepelt, dr. Albert Ferenc professzor a meghatódottságát legyőzve, fölülkerekedve élettörténetének felvázolása mellett lenyűgöző előadást tartott az Őt ünneplő hallgatóság előtt. Reflexióiban a teremtés, az emberi lét, az örökkévalóság, a végtelen és az idő, vagy a bennünket közvetlenebbül érintő történelem és szórványsors mind, koherens egységbe került terítékre igazi nagyívű tudós professzori filozófikus előadásban.
Az ünnepeltet végül Az alkotó élet című zenés versműsorral Kiss Attila és Borsos Pál közreműködésével Éder Enikő káprázatos előadásával köszöntötte és bűvölte el újra a hallgatóságot.
Albert Ferenc az ünneplés pillanatai után még mindig meghatódva, lapunknak a következőket mondta: Van egy csomó kitüntetésem, mindenféle, például a kiválósági cím, de hadd ne soroljam, ugyanis valamennyi együttvéve nem tud olyan, hogy úgy mondjam megríkató lenni, mit ami forró, tüzes zuhatagként ezen az estén érintett. Csodálatos érzés. Nem tudom megköszönni. Ebben az ünneplésben számomra sokat jelent, hogy gyönyörű családommal együtt örvendhetek, ugyanis engem lelencházból vettek ki, és nem volt testvérem. Mindig arra gondoltam, az én gyerekeimnek legyen testvérük. Hála Istennek olyan feleségem van, aki vállalta, hogy három gyermeket neveljen. Amikor az egyetemen arról tárgyaltunk, hogy kinek hány dolgozata van, én nem a számtalan kurzusomat és egyéb dolgoztaimat említettem, hanem tréfásan azt mondtam, hogy a válogatott műveim: három kötet bőrkötésben, és soroltam a fiaim neveit. Ennél többet semmi sem ér az életemben.
Köszöntjük hát Olvasóink nevében is, ezúton is, nemcsak a neves professzort, hanem azt az Albert Ferenc kollégát is, akinek írásai mindig nagy érdeklődésnek örvendtek lapunk Olvasói sorában.