Civil gondnokok a multietnikus közösségekben

A cikk megjelenése: 2014 augusztus 13, www.hetiujszo.ro

A temesvári Szórvány Alapítvány és az Integratio Alapítvány szervezésében, a Norvég Civil Támogatási Alap 45 000 euróval támogatásával kerül megvalósításra a civil gondnokok képzését elősegítő program a soknemzetiségű vidéki közösségek fejlesztése érdekében. A Kós Károly Közösségi Központban megtartott programindító sajtótájékoztató keretében, dr. Bodó Barna professzor, a Szórvány Alapítvány elnöke a program legfontosabb célkitűzéseinek ismertetése során hangsúlyozta, hogy a legfontosabb célkitűzés a sok-nemzetiségű településeken a közösségek közötti a kommunikáció elősegítése a civil gondnokok tevékenységével. A pályázat 69 Temes és Arad megyei települést céloz meg, ahol legalább két nemzetiség él együtt, ezek közül az egyik a roma közösség. Ezek a közösségek kétszeresen hátrányos helyzetűek: falusi környezetben élnek és valamelyik kisebbséghez tartoznak, emiatt megfelelő eszközök hiányában igényeiket, kezdeményezéseiket csak a legritkább esetben képesek érvényesíteni úgy a többségi közösség, mint az önkormányzat irányába – hangsúlyozta az előadó. Az elképzelés szerint, a jelentkező települések közül végül hat kerül kiválasztásra, ahol három tagú civil gondnoki csoportot alakítanak ki, akik részt vesznek az alapítvány képzésein. „Az ideális az lenne, ha ezekbe a háromfős csapatokba több nemzeti közösséget képviselő személyek kerülnének be, de ez nem biztos, hogy így lesz, a fontos az, hogy a civil gondnokok felleltározzák a helyi problémákat és keressék a megoldásokat, közösségfejlesztő programokat szervezzenek” – mondta dr. Bodó Barna. A program keretében megszervezésre kerülő képzésekről az Integrato Alapítvány képviseletében dr. Erdei Ildikó tájékoztatott, ismertetve, hogy a civil gondnokok a soknemzetiségű közegben, a közösségeket erősítő párbeszéd feltételeinek megteremtése érdekében a legújabbkori technika használatától, a konfliktusok kialakulásának megelőzése illetve a konfliktusos helyzetek megoldásáig, a csapatmunkán alapuló közösségi rendezvények megszervezéséig sokrétű képzéseken vesznek részt, ezzel is kamatoztatva a két temesvári alapítvány munkatársai által felhalmozott tapasztalatokat. A Civil gondnok program keretében a csapatvezetőknek egy évre szóló szerződéses munkaviszonyt biztosít a Szórvány Alapítvány. A pályázat iránt érdeklődő személyek az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot a Szórvány Alapítvánnyal: telefon/fax 0356-446516, e-mail: diasporatm@rdstm.ro.
(m.z.)