2011 – Rádió

Határonátnyúló hírközlés

2010 decemberétől a temesvári Szórvány Alapítvány a mórahalmi MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató KFT-vel partnerségben egy közös hírportál létrehozásán dolgozik.

A két település (Mórahalom és Temesvár) egy olyan online tv és rádió beindítását tartja áttörő lehetőségnek, mely konkrét együttműködés segítségével képes a közös nyilvánosság megteremtésére. A partnereknél megvalósítandó televíziós- és rádiómúsorok, ezzel együtt a gyakornoki- és csereprogram kialakítása és megvalósítása elősorban az akcióterületen élők szempontjából képviselnek lehetőséget. Ezen felül a projekt olyan társadalmi értékeket hivatott képviselni, melyek segítenek a határ két oldalán élők elszigetelődésének- és a kultúrák közötti különbségek csökkentésében, a kapcsolatok erősítésében. Az információs társadalmak korában egy olyan (online felületen megtalálható) televízió-internet-rádió szolgáltatás megvalósítása válik lehetővé a projekt kapcsán, mely nem csak Magyarországon, de Romániában is egyedülállónak tekinthető, és ezzel együtt a földrajzi határok is halványíthatók.

A partnerek által kidolgozott határon átnyúló hírportál regionális jellegű lesz. A portálon megjelenő hírek helyi, illetve regionális értékúek lesznek.

Temesváron, a Szórvány Alapítvány vezetése alatt egy on-line rádió lesz létrehozva, míg Mórahalmon két televízió program lesz sugározva és szintén megalakul egy on-line rádió.

A régiót jellemző kétnyelvűséget a projekt eredményei is tükrözik: a hírportál kétnyelvű lesz, míg a rádió és televízió adások a szomszéd nyelvén is szólni fognak.

Olvasson helyi híreket, illetve halgassa meg a Civil rádió magyar és román nyelvű adásait a www.monitorpress.eu portálon!

A projektet az Európai Unió támogatja.

www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

Két ország, egy cél, közös siker!

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.