2010 – Kutatás – rEUsearch

rEUsearch – Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásai a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre – kutatási projekt

A projektben az Innoratio Kutatóműhely (Magyarország) és a Szórvány Alapítvány (Románia) vesznek részt.

A projekt célja, hogy survey és kvalitatív kutatási eszközökkel felmérje a Csongrád és Temes megyében működő vállalkozások hálózati kapcsolatait, kitérve a hálózati központok és a nemzeti, régiós és megyei identitástudat szerepére a gazdasági hálózatok kialakulásában.

A projekt eredményei alapul szolgálnak a két ország közötti gazdasági és társadalmi kapcsolat élénkítésére. Közvetlen eredményként olyan – az érintett gazdasági szereplők számára hasznosítható, döntés-előkészítő tanulmánykötet születik, mely a gazdasági összefüggések bemutatása révén számszerűsíthető és pozitív gazdasági előnyökhöz vezeti el a célcsoportot.

A projekt célja az érintett 2 megye gazdaságának fejlődéséhez való hozzájárulás szakértői háttérmunka elvégzésével, egy társadalomkutatási projekt megvalósításával (alapkutatás): kétszintű kutatást végezünk el: 1000 vállalkozót, valamint 50 főt a gazdasági elitből kérdezünk meg előre kidolgozott statisztikai módszertan alapján a magyar-román vállalkozói hálózattal kapcsolatos tapasztalataikról és véleményükről az Európai Uniós csatlakozás körülményeire koncentrálva.

Az eredményeket tanulmánykötetbe rendezve jelennek meg, valamint egy konferencián és egy többnyelvű honlapon lesz elérhető a nyilvánosság számára. A vizsgálat során nő a határon átnyúló partnerségek száma, új tudományos együttműködések születnek, a közös kutatási eredmények aránya nő, mely hosszú távon hozzájárul a két nemzet közötti együttműködés erősödéséhez. A közös kutatást követően a magyar és a román régió együtt juttatja el eredményeit a 2 ország gazdasági és politikai döntéshozóihoz és vezetőihez, melynek köszönhetően hatékonyabban léphetnek fel a régió vállalkozásainak érdekében.

 

Temesvári műhelytalálkozó, 2010.07.15

A projekt kiadványának letöltése:
Összefoglaló kiadvány

A kutatás néhány fontosabb eredményének bemutatása:

A projekt keretében Magyarország Csongrád és Románia Temes megyéjében végrehajtott szociológiai és gazdasági kutatás a kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözésének tekinthető. A módszerek egymást kiegészítő, együttes alkalmazása lehetőségeket teremtett a vizsgált társadalmi, gazdasági tényező mélyebb és teljesebb feltárására.
A vizsgálatból kiderül, hogy a Temes megyeiek nagyobb arányban látják előnyösnek Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását, mint a Csongrád megyeiek Magyarország csatlakozását. Azonban érdekes, hogy mindkét országban úgy ítélik meg, hogy az Európai Unióba való belépés a másik ország számára járt több előnnyel.

Románia Európai Uniós csatlakozása (2007.) óta a Csongrád megyei vállalkozások közvetlen romániai beszerzései lényegében növekedtek (közvetlen beszerzési kapcsolattal rendelkezik 15,2%). A Temes megyei vállalkozások által adott válaszok arra engednek következtetni, hogy már Románia EU-s csatlakozását megelőzően is irányultak beszerzési kapcsolatok Magyarország felé (közvetlen beszerzési kapcsolattal rendelkezik 49,5%).

Az értékesítés tekintetében a 2007. óta bekövetkezett gazdasági forgalom-változást pozitívan értékelik mindkét oldalon. A Csongrád megyeiek több mint fele (54,7%), a Temes megyei vállalkozók majdnem fele (48%) érzékelt nagyobb mértékű forgalomnövekedést az EU 2007-es bővítését követően.

A határon átnyúló támogató intézményi környezetet jelentő szervezetek ismertsége alacsony a két megye vállalkozóinak körében (Csongrád megye: 7,6%, Temes megye: 13%), továbbá a többség – a Csongrád megyei vállalkozók 71,3%-a, a Temes megyeieknek pedig a 59,7%-a – úgy látja, hogy ezek a szervezetek – amelyeknek kifejezetten a hátáron átnyúló kapcsolatok kiépítése és ápolása a feladata – nem végzik hatékonyan a feladatukat.

Határon átnyúló együttműködések tekintetében mind a nem pályázati (Csongrád megye: 5,6%; 28 vállalkozás, Temes megye: 2,9%; 14 vállalkozás), mind pedig a pályázati kooperáció (egyaránt 2%; 10 illetve 9 pályázó) szintje rendkívül alacsony mindkét megyében, s a kevés közös projekt döntően nem gazdasági együttműködéseket jelent.

A kutatási program lebonyolításáról és a kutatási eredményekről a projekt honlapján találhat bővebb információt.

www.reusearch.com

www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

Két ország, egy cél, közös siker!

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.