Bethlen Gabor Alap
Balassi Intezet
 

ProCult | Proiect

Proiect

Promovarea valorilor culturale prin cooperarea actorilor culturali locali - PROCULT
 

 • Scopul proiectului este punerea în evidenţă şi promovarea patrimoniului cultural local din localităţi ale regiunii de dezvoltare Vest, prin înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Promovarea Valorilor Culturale. Acest Centru se adresează comunităţilor locale, de oferta sa pot beneficia, respectiv la activităţile organizate de Centru pot participa conducători şi membrii unor grupuri culturale; specialişti; referenţi culturali, bibliotecari, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
   
 • Obiectivele proiectului sunt:
  • identificarea actorilor sociali locali (referenţi ai primăriilor, membrii ai asociaţiilor şi grupurilor din regiune) cu responsabilităţi şi implicaţi în activităţi de promovare a patrimoniul cultural local/regional;
  • realizarea unei reţele pentru persoane şi grupuri culturale implicate în conservarea şi promovarea valorilor culturale în vederea realizării unor parteneriate privind dezvoltarea unor proiecte culturale locale şi regionale;
  • înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Promovarea Valorilor Culturale
    
 • Rezultate:
  • baza de date cu grupurile profesioniste şi amatoare interesate de promovarea valorilor culturale locale şi regionale din Regiunea de dezvoltare Vest;
  • formarea a min. 30 de persoane selectate în coordonarea proiectelor culturale;
  • Centrul de Resurse pentru Promovarea Valorilor Culturale
  • Pagina WEB a Centrului de Resurse;
  • 6 trasee turistice culturale elaborate, broşură cu trasee turistice;
  • 20 micro-proiecte de promovare a valorilor culturale locale elaborate
    
 • Strategia generală: Proiectul se încadrează în strategia promovării patrimoniului cultural şi are ca scop înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Promovarea Valorilor Culturale locale şi regionale. Centrul de resurse oferă servicii de specialitate (informare, formare, consultanţă) organizaţiilor şi instituţiilor de profil (case de cultură, biblioteci, centre muzeale, şcoli) din regiunea de Vest (judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara).
   
 • Partener: Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale (AID-ONG)
   
 • Durata: Proiectul are o durată de 11 luni: aprilie 2009- februarie 2010

  
pliant fata.jpg - 190 KB
pliant verso.jpg - 367 KB

 

Közeli pályázati határidők
Projektmenedzsment képzés Csíkszereda
Bővebben
Logisztikai ügyintézõ képzés
Bővebben
„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás
Bővebben