Bethlen Gabor Alap
Balassi Intezet
 

Programok | Befejezett | 2010 - Kutatás - rEUsearch

rEUsearch

Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásai a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre - kutatási projekt

 

A projektben az Innoratio Kutatóműhely (Magyarország) és a Szórvány Alapítvány (Románia) vesznek részt.

 

A projekt célja, hogy survey és kvalitatív kutatási eszközökkel felmérje a Csongrád és Temes megyében működő vállalkozások hálózati kapcsolatait, kitérve a hálózati központok és a nemzeti, régiós és megyei identitástudat szerepére a gazdasági hálózatok kialakulásában.

A projekt eredményei alapul szolgálnak a két ország közötti gazdasági és társadalmi kapcsolat élénkítésére. Közvetlen eredményként olyan - az érintett gazdasági szereplők számára hasznosítható, döntés-előkészítő tanulmánykötet születik, mely a gazdasági összefüggések bemutatása révén számszerűsíthető és pozitív gazdasági előnyökhöz vezeti el a célcsoportot.

 

A projekt célja az érintett 2 megye gazdaságának fejlődéséhez való hozzájárulás szakértői háttérmunka elvégzésével, egy társadalomkutatási projekt megvalósításával (alapkutatás): kétszintű kutatást végezünk el: 1000 vállalkozót, valamint 50 főt a gazdasági elitből kérdezünk meg előre kidolgozott statisztikai módszertan alapján a magyar-román vállalkozói hálózattal kapcsolatos tapasztalataikról és véleményükről az Európai Uniós csatlakozás körülményeire koncentrálva.

 

Az eredményeket tanulmánykötetbe rendezve jelennek meg, valamint egy konferencián és egy többnyelvű honlapon lesz elérhető a nyilvánosság számára. A vizsgálat során nő a határon átnyúló partnerségek száma, új tudományos együttműködések születnek, a közös kutatási eredmények aránya nő, mely hosszú távon hozzájárul a két nemzet közötti együttműködés erősödéséhez. A közös kutatást követően a magyar és a román régió együtt juttatja el eredményeit a 2 ország gazdasági és politikai döntéshozóihoz és vezetőihez, melynek köszönhetően hatékonyabban léphetnek fel a régió vállalkozásainak érdekében.

 

Workshop

Temesvári műhelytalálkozó, 2010.07.15


A projekt kiadványának letöltése:
Összefoglaló kiadvány


A kutatás néhány fontosabb eredményének bemutatása:

A projekt keretében Magyarország Csongrád és Románia Temes megyéjében végrehajtott szociológiai és gazdasági kutatás a kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözésének tekinthető. A módszerek egymást kiegészítő, együttes alkalmazása lehetőségeket teremtett a vizsgált társadalmi, gazdasági tényező mélyebb és teljesebb feltárására.
A vizsgálatból kiderül, hogy a Temes megyeiek nagyobb arányban látják előnyösnek Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását, mint a Csongrád megyeiek Magyarország csatlakozását. Azonban érdekes, hogy mindkét országban úgy ítélik meg, hogy az Európai Unióba való belépés a másik ország számára járt több előnnyel.

Románia Európai Uniós csatlakozása (2007.) óta a Csongrád megyei vállalkozások közvetlen romániai beszerzései lényegében növekedtek (közvetlen beszerzési kapcsolattal rendelkezik 15,2%). A Temes megyei vállalkozások által adott válaszok arra engednek következtetni, hogy már Románia EU-s csatlakozását megelőzően is irányultak beszerzési kapcsolatok Magyarország felé (közvetlen beszerzési kapcsolattal rendelkezik 49,5%).

Az értékesítés tekintetében a 2007. óta bekövetkezett gazdasági forgalom-változást pozitívan értékelik mindkét oldalon. A Csongrád megyeiek több mint fele (54,7%), a Temes megyei vállalkozók majdnem fele (48%) érzékelt nagyobb mértékű forgalomnövekedést az EU 2007-es bővítését követően.

A határon átnyúló támogató intézményi környezetet jelentő szervezetek ismertsége alacsony a két megye vállalkozóinak körében (Csongrád megye: 7,6%, Temes megye: 13%), továbbá a többség - a Csongrád megyei vállalkozók 71,3%-a, a Temes megyeieknek pedig a 59,7%-a - úgy látja, hogy ezek a szervezetek - amelyeknek kifejezetten a hátáron átnyúló kapcsolatok kiépítése és ápolása a feladata - nem végzik hatékonyan a feladatukat.

Határon átnyúló együttműködések tekintetében mind a nem pályázati (Csongrád megye: 5,6%; 28 vállalkozás, Temes megye: 2,9%; 14 vállalkozás), mind pedig a pályázati kooperáció (egyaránt 2%; 10 illetve 9 pályázó) szintje rendkívül alacsony mindkét megyében, s a kevés közös projekt döntően nem gazdasági együttműködéseket jelent.


 

 

A kutatási program lebonyolításáról és a kutatási eredményekről a projekt honlapján találhat bővebb információt.

www.reusearch.com


 

 


www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

Két ország, egy cél, közös siker!

 

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi

az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 
 

 

Közeli pályázati határidők
Projektmenedzsment képzés Csíkszereda
Bővebben
Logisztikai ügyintézõ képzés
Bővebben
„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás
Bővebben