Scrisoare deschisă adresată Consiliului Județean Timiș, domnului președinte Călin-Ionel Dobra

Împreună cu Consiliul ONG-urilor Maghiare din județul Timiș am inițiat o scrisoare deschisă adresată președintelui Consiliului Județean Timiș.

 

Scrisoare deschisă adresată

 D-lui Călin-Ionel Dobra

Președintele Consiliului Județean Timiș

Timișoara

 

 Stimate Domnule Președinte!

 Ne adresăm Dvs. în numele organizațiilor neguvernamentale maghiare din județul Timiș în legătură cu cofinanțarea unor programe culturale ale comunității maghiare din județ, în anul 2018, din bugetul CJT.

CJT duce, de ani buni, o politică de susținere a diferitelor programe culturale ale comunităților locale din județ, în conformitate cu Strategia Culturală a Județului. În acest cadru au fost și sunt cofinanțate și unele programe ale minorităților etnice, printre care și a minorității maghiare din județ. Trebuie menționat un aspect pozitiv, că această politică de cofinanțare este transparentă, astfel orice cetățean de pe teritoriul județului poate accede la aceste informații, publice de altfel.

Noi, organizațiile semnatare ale prezentei Scrisori deschise vrem să semnalăm Dvs., comisiei de specialitate CJT responsabilă cu activitatea culturală, Comisiei de selecție privind cererile depuse, respectiv opiniei publice din județul nostru, că în opinia noastră organizațiile minorităților, în speță ale comunității maghiare nu beneficiază de acel sprijin din partea Dvs., la care, conform ponderii sale demografice respectiv a programelor de succes organizate în anii precedenți și în zilele noastre această comunitate ar trebui să beneficieze.

Agenda Principalelor Manifestări Cultural-artistice pe anul 2018, aprobată de CJT în data de 16.04.2018, este o listă impresionantă, cu mai multe capitole (cu manifestări ale instituțiilor profesioniste de cultură, ale consiliilor locale, ale inspectoratului școlar, ale ONG-urilor, ș.a.m.d.) dintre acestea ne referim doar la cele privind ONG-urile. Acest capitol conține două subcapitole: primul cu proiectele propuse de comunitatea română, majoritară, respectiv al doilea cu cele ale minorităților naționale. Primul subcapitol conține 117 evenimente culturale pentru care s-a alocat drept cofinanțare suma de 3607,5 mii lei, adică 775806,45 euro. Este o sumă mare, care denotă interesul CJT pt. cultură. Al doilea subcapitol, cel pt. minorități conține 6 evenimente: 2 ale slovacilor, 1 a romilor, 1 a armenilor și 2 ale maghiarilor. Suma totală alocată pt. proiectele acestora este de 34000 lei, adică 7311,8 euro.

Dacă analizăm structura etnică a județului, din populația totală de 683540 suflete (conform recensământului din 2011) populația română, majoritară număra 550836 suflete, deci ponderea majorității românești este de 80,6%. Minoritățile la un loc constituie o pondere aproape de 20%. La cofinanțările alocate minorităților acest raport este de 0,94%, adică ONG-urile minorităților au primit sub 1% din sumele alocate pt. programele culturale ale unor ONG-uri. Este o situație ce trebuie analizată.

Se pot aduce diferite explicații și argumente privind această situație: ONG-urile minoritare nu depun cereri pt. cofinanțare, proiectele lor nu întrunesc punctajul minim pt. a fi cofinanțate. Conform Procesului verbal al Comisiei de selecție publicat pe site-ul CJT, la capitolul ONG au fost depuse 225 cereri de finanțare, deci aproape dublul celor selecționate pt. finanțare. Dintre acestea 15 sunt ale minorităților, ONG-uri maghiare au depus 8 solicitări. Raportul dintre solicitările depuse și cele câștigătoare la general este de ½, la maghiari este de ¼. Susținem, în cunoștință de cauză, că din partea comunității maghiare toate proiectele au fost depuse de ONG-uri cu experiență care în anii precedenți au colaborat foarte bine cu CJT.

Putem aduce și alte argumente privind corelația, respectiv inadvertențele dintre punctajul obținut și cofinanțarea acordată, dar ne oprim aici.

Scopul nostru este de a sesiza această situație inacceptabilă pt. ONG-urile maghiare din județ, solicităm un dialog între reprezentanții CJT și reprezentanții sferei asociative maghiare din județul nostru pt. a trece de acest moment nefericit atât pt. CJT cât și pt. ONG-urile maghiare din județ. În județul Timiș avem peste 60 ONG-uri maghiare, majoritatea cu personalitate juridică și cu activitate continuă. Fără aceste ONG-uri multe comunități locale ar fi private de acte culturale importante.

Ne adresăm Dvs. D-le Președinte, în speranța că veți dispune analiza acestei situații și veți facilita dialogul propus de noi.

 

Timișoara la 5 iunie 2018.

 

Organizațiile semnatare:

Consiliul ONG-urilor Maghiare din județul Timiș

Fundația Diaspora

Asociația Bastion

Organizația studenților Maghiari din Timișoara

Fundația Bartók Béla Alapítvány

Asociația Pro Folk

Asociația Eszterlánc

Asociația Losonczy István

Fundația Integratio,

Organizația Tinerilor Maghiari din Timișoara

Asociația Carpatină Bănățeană