Curs de limbă maghiară pentru începători

Fundaţia Diaspora va începe o nouă serie de cursuri de limbă maghiară cu trei module de începători din luna octombrie.
Cursurile sunt de nivel începător şi fiecare modul dureză 12 săptămâni, cuprinzând 48 de ore de curs de câte 90 de minute. După absolvirea fiecărui modul, eliberăm o diplomă de absolvire corespunzătoare nivelului parcurs.
Ca suport de curs, folosim materialul didactic „MagyarOK”, conceput special pentru predarea limbii maghiare ca limbă străină, recomandat de către Institutul Balassi din Ungaria. Cartea cuprinde 8 capitole, axate pe diferite teme cotiedene.

Înscrierile se fac la sediul fundaţiei (str. Putna, nr.7) până în data de 23 septembrie, de luni până vineri între orele 9:00-15:00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0722-441647 sau 0356-446516.

szorolap