2012 – Energie regenerabilă – cluster

Dezvoltarea unui cluster în domeniul energiei regenerabile

 

 

Fundația Diaspora din Timișoara în parteneriat cu SolarTech din Szeged, demarează proiectul intitulat „Promovarea dezvoltării în spațiul transfrontalier România-Ungaria, a unui cluster în domeniul energiei regenerabile”, finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

 

În prima parte a proiectului se vor realiza diferite cercetări și studii pentru a primi o imagine de ansamblu cu privire la condițiile și soluțiile regiunii.

 

În cursul anului 2012, se vor organiza 4 întâlniri (câte două la Timișoara și la Szeged), la care vor fi invitați 80 de întreprinderi locale, cu scopul de a se familiariza cu conceptul de cluster și avantajele acestuia pentru fiecare partener.

 

Scopul proiectului este de a dezvolta un cluster energetic al județului Timiș, bazându-se pe modelul deja funcțional în județul Csongrad.

Site-ul proiectului poate fi accesat la adresa: www.promoclus.archenerg.eu