NoDrugs projekt

 

 

 

Partnerség egy jobb jövőért

 

Partnerségben, a temesvári Szórvány Alapítvány és a szegedi Szent Gellért Társaság közös gondozásában valósul meg a Kábítószer megelőzés határok nélkül című projekt (ROHU 180).

 

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

 

A projekt futamideje 15 hónap, 2018 decembere és 2020 februárja között valósul meg.

A megítélt támogatási összeg: 67.344 euro.

 

A projekt célja, hosszú távú kábítószer-megelőzés kidolgozása és megvalósítása, amely megfelelő tájékoztatást nyújt a fiatalok számára a kábítószer-függőség kialakulásának okairól, annak lefolyásáról, a rendelkezésre álló segítségről, a megelőzés innovatív és hatékony megközelítéséről, valamint egyes gyógyszerek használatáról és veszélyeiről.

 

A projekt fő pillérei:

1.Szakmai csapat képzése

A projekt egy szakmai csapat képzésén alapul. A szakmai csapat tagjai pedagógusok, szociális munkások, pszichológusok, fiatal önkéntesek.

 

2. Önismereti tábor

 

 

Tematikáját tekintve a tábor a drogprevenció, kortárs segítés és önismeret témakörökre fokuszál. Továbbá a tábor célja teret és lehetőséget biztosítani 15-18 éves fiatalok számára, hogy jobban megismerjék önmagukat és környezetüket egyaránt, valamint új tapasztalatokkal és baráti kapcsolatokkal gazdagodjanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klubbok szervezése

A klubbok lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, új baráti kapcsolatok kialakítására, ismerkedésre, új ismeretek megszerzésére egyaránt. A cél az, hogy a táborban részt vevő fiatalok kortárs segítővé-, és a klubbok életének aktív szervezőjévé váljanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interaktív és multimédiás kiállítás megtekintése

Témáját tekintve a kiállítás a drogproblémára helyezi a hangsúlyt. A kiállításon a fiatalok betekintést nyerhetnek, élettörténetekbe; fotóalbumok, interjúk, tárgyak segítségével.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kérdőíves felmérés

A  kérdőíves felmérés a kiállításon résztvevő fiatalok függőségekkel kapcsolatos véleményére, attitűdjére fókuszál. A kutatást kvantitatív módszer segítségével végeztük el, egész pontosan kérdőívvel.

A kutatást 15-18 éves romániai és magyarországi  diákok körében végeztük el, akik részt vettek a Szegeden megszervezett Köztes átmenetek című drog kiállításon. A kérdőívet összesen 200 diák töltötte ki. A kérdőívet kitöltő fiatalok 50%-a romániai és 50%-a magyarországi diák.

Első hipotézisünk melyben feltételeztük, hogy összefüggés figyelhető meg a szabadidő hasznos eltöltése és a drogok között, beigazolódott, mivel az eredmények azt mutatják, hogy a szabadidő eltöltése kapcsolatba hozható a fiatalok dohányzási prevalenciájával. Azok a diákok, akik szabadidejükben szívesen eljárnak különböző szórakozóhelyre 63,5%-uk valamilyen formában dohányzik is. Azok a diákok, akik szabadidejükben rendszeresen sportolnak 52,3%-uk még soha nem dohányzott. Szignifikáns különbség van a szórakozóhelyekre járó-, és a szórakozóhelyekre nem járó fiatalok alkoholfogyasztási szokásai között (p= 0,015), a mintában szereplő diákok, akik eljárnak valamilyen szórakozóhelyre mindannyian fogyasztottak már alkoholt. Azok a diákok, akik rendszeresen járnak valamilyen szórakozóhelyre 17,3%-uk heti rendszerességgel fogyaszt valamilyen alkoholos italt.

Második hipotézisünk melyben felételeztük, hogy a magyarországi fiatalok alkoholfogyasztási prevalenciája magasabb a romániai fiatalok alkoholfogyasztási szokásaihoz képest részben igazolódott be, ugyanis a romániai diákok alkoholfogyasztási prevalenciája nem sokkal marad el a magyarországi diákok alkoholfogyasztási szokásaitól. Ország szerint vizsgálva mind a romániai mind pedig a magyarországi fiatalok körében magas az alkalmankénti alkoholfogyasztás aránya: a romániai diákok 94%-a, a magyarországi diákoknak pedig 95%-a fogyasztott már élete során valamilyen alkoholos italt. A romániai diákok 63%-a, a magyarországi diákoknak pedig 74%-a fogyaszt alkalmanként alkoholt. Szignifikáns különbség figyelhető meg a romániai és a magyarországi diákok körében a borfogyasztás (p=0,017) és a tömény italok (p=0,05) fogyasztását illetően. A magyarországi diákok 77,8%-a és a romániai diákok 62,9%-a fogyaszt bort, a tömény italokat a magyarországi diákok 79,8%-a és a romániai diákok 69,1%-a fogyasztja. Nemek szerint vizsgálva a fiúk 86,7%-a többnyire sört fogyaszt, a lányoknak pedig 79,2%-a inkább a bor mellett dönt. Mindkét nem esetében magas a tömény italokat fogyasztók aránya, azonban a magyarországi diákok a romániai diákokhoz képest nagyobb arányban fogyasztják mindhárom alkoholtípust.

Harmadik hipotézisünk melyben feltételeztük, hogy azok a fiatalok, akik használnak valamilyen legális drogot (alkohol, cigaretta) nagyobb valószínűséggel próbálnak ki valamilyen illegális drogot is beigazolódott, mivel az eredmények azt mutatják, hogy összefüggés van a dohányzás és a dogok kipróbálása valamint az alkoholfogyasztás és a drogok kipróbálása között. A mintában szereplő diákok 34,5%-a próbált ki valamilyen kábítószert. A kábítószert kipróbáló diákok 82,6%-a dohányzik valamilyen formában: 31,9%-uk alkalmanként, 23,2%-uk elszív naponta néhány szálat és 27,5%-a a kábítószert kipróbáló diákoknak naponta elszív maximum egy doboz cigarettát. Továbbá a kábítószert kipróbáló fiatalok 98,5%-a fogyasztott már alkoholt: 4,3%-uk kipróbálta, 78,3%-a a kábítószert kipróbáló diákoknak alkalmanként fogyaszt alkoholt 15,9%-uk pedig heti rendszerességgel.
Az eredmények azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával nőtt a kábítószert kipróbálok aránya is. A 15 éves fiatalok 19,1%-a használt már valamilyen kábítószert, azonban a 18 éves fiatalok körében a kábítószert kipróbálók aránya már 44,8%-ra növekedett. A megkérdezett diákok 34,5%-a próbálta ki a kábítószert, azonban a diákok 9%-a használ jelenleg is valamilyen drogot.

A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a droghasználat elterjedőben vannak a tizenévesek körében, ráadásul ezek az egészségmagatartási kockázatok egyre fiatalabb korban jelentkeznek, és a drogok kipróbálásának aránya az életkor előrehaladtával növekszik.
Az illegális drogok veszélyei mellett a legális szerek egészségromboló hatásaira is fel kell hívni a diákok figyelmét. A Köztes átmenetek drog kiállítás pedig egy nagyon jó alkalom volt arra vonatkozóan, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a droghasználattal kapcsolatosan, valamint felmérjék a már meglévő tudásukat, mérlegeljék a droghasználat következményeit, káros hatásait.

 

 

www.interreg-rohu.eu

Jelen honlapon megjelenített tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.