Menedzsment

A Szórvány Alapítvány egyik szolgáltatása a programok adminisztratív és pénzügyi menedzsmentje. Főleg önkormányzatokkal, állami intézményekkel és civil szervezetekkel működtünk együtt, több sikeres pályázat lebonyolítását tudva a hátunk mögött:

 „Ökumenikus vallási útvonal kialakítása Temes és Csongrád megyében” című turisztikai projekt technikai és pénzügyi menedzsmentje, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 keretében, HURO/11

Ujezredev bejarat      IMG_4881

A térségben (Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió) a gazdasági világválság hatására a gazdasági folyamatok lelassultak, nagymértékű visszaesés volt tapasztalható a gazdaság minden területén, ezért keresni kell a térség, a régiók lehetséges kitörési pontjait. Ilyen kitörési pont a régió turisztikai potenciáljának kiaknázása, új turisztikai attrakciók létrehozása.

A határmenti térségben számos vallás és nemzetiség él egymás mellett, lakosságát románok, magyarok, németek, zsidók, szerbek és szlávok alkotják. Közös, mindenki számára szilárd értéket képvisel, kohéziós erőt jelent a vallás. Románia uniós taggá válásával a határ mentén meglévő, korábbi gazdasági kapcsolatok tovább erősödtek, élénkültek, ami további fejlődési lehetőségeket rejt a térségben. A régió a turizmus szempontjából számos érdekes és vonzó adottsággal, turisztikai attrakcióval, termékkel rendelkezik. A régió kulturális értékei – az épített környezet, kulturális örökség, kulturális rendezvények és programok – kimagaslóak.

A régió turizmusának alapvető problémája, gyengesége az itt található turisztikai vonzerők régión belüli és nemzetközi ismertségének hiánya, aminek következménye az alacsony vendégszám, a rövid tartózkodási idő és a bevételek kedvezőtlen alakulása. A térség számos vallási és kulturális örökséggel rendelkezik, ezek azonban sokszor még a megyéken belül lakók számára sem ismertek. További problémát jelent, hogy a térségben jelenleg nem létezik olyan komplex fejlesztési elképzelés, amely a régió és a térség kulturális turisztikai lehetőségeit nem egymástól elszigetelten, hanem azokat szervesen egymásra épülve kezelné. Mindezek mellett a turisztikai programok megvalósításához szükséges infrastruktúra sok helyen hiányos, nem alkalmas a turisták fogadására.

A szervezők az érintett magyarországi és romániai területen egy létesítményhálózatot alakítanak ki, amely által a zarándoklatok Temesvárról kiindulva ópusztaszeri végállomással történhetnek s úgy vissza, így biztosítva a vallási turizmus kiemelkedően fontos hatását a hitéletre és ezen keresztül a helyi közösségek szellemi, kulturális megerősödésére.

A projekt keretében a temesvári Új Ezredév Református Központnak egy olyan épületszárnyát építették fel, amelyikben konferenciák, ökumenikus istentiszteletek és kiállítások szervezésére alkalmas tereket, vendégszobákat és irodahelyiségeket alakítottak ki.

Az elnyert EU támogatás: 1.500.000 euró


Regionális “InterRegCluster”  című  gazdaságfejlesztési projekt technikai menedzsmentje, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, HURO 1001/254

A projekt célja, hogy megossza a sikeres együttműködési tapasztalatokat a projekt területén működő vállalkozások között. A klaszterműködés nemzetközi szintre emelése a határ mindkét oldalán valamint kihasználni az új együttműködés előnyös eredményeit. Támogatja határon átnyúló ügyleteket, közös fejlesztéseket, tevékenységeket. A cél egy új és szélesebb határon átnyúló struktúra kidolgozása hosszú távra, melynek alapjai a projekt események, és az ott résztvevő cégek.

Az InterregCluster projektet a temesvári székhelyű, Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE www.hungarianbusiness.ro), a szegedi SHENA Dél-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft (http://www.shena.eu) vezető partnerével dolgozta ki es bonyolította le a határ két oldalán.

A projekt Csongrád és Temes megyékre öszpontosít, összehozva olyan magyar, és román cégeket, akik közös utat találnak a jövőben, üzleti tevékenységeikre. Az InterregCluster határmenti együttműködés általános célja egy ilyen szélesebb, határon átnyúló szerkezet kidolgozása, mely alapot ad a hosszú távú együttműködéshez. Eredményeinek közvetett hatása hosszú távon segítheti a sikeres klaszterműködés alapjainak megteremtését.


Virtuális Színház-Kultúrális Híd” című kulturális projekt  pénzügyi menedzsmentje,   a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, HURO/1001/162/1.2.2.

e-theatrum

A „Virtuális Színház-Kultúrális Híd” HURO/1001/162/1.2.2. c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Az elnyert támogatás összege 274.067,11 euro.


„Development of Hungarian and Romanian cross-border community co-operations through sport – Tiszasziget – Deszk – Dumbrava – Firdea” sportturisztikai projekt technikai menedzsmentje, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, HURO/0901/102/2.5.1

Tiszasziget Önkormányzata a Deszki Sport Clubbal, a romániai Igazfalvával (Dumbrava) és Ferdefaluval (Firdea) együttműködve nyert támogatást határon átnyúló együttműködésre. A projekt keretében táborokat és hétvégi sporteseményeket szervezünk. Minden résztvevő partner a projekt során 30 gyereket fogad és 30 gyereknek biztosít sporttábort teljes ellátással. Július 4. és 10. között szervezzük az első tábort, amelyben fogadjuk az igazfalvi és ferdefalui gyerekeket.

Az elnyert EU támogatás: 111.172,35 euró (85%)