Misiune

Fundaţia DIASPORA a fost fondată în 1993 de către cadre universitare, profesori de liceu şi ziarişti cu scopul de a susţine, din punct de vedere profesional, social şi moral, cauza cunoaşterii istoriei locale, a valorilor proprii pentru comunităţile locale, a interesului reciproc şi a relaţiilor interetnice dintre diferitele comunităţi etnice din Banat, după cum urmează:

 • cunoaşterea şi autocunoaşterea privind contribuţia diferitelor minorităţi naţionale respectiv a comunităţii maghiare de aici în tot ceea ce înseamnă priorităţi bănăţene
 • cunoaşterea reciprocă dintre comunităţile etnice din Banat, promovarea cooperării şi a armoniei dintre acestea
 • procese generale care au condus la situaţia actuală a unei regiuni istorice cu statut special pentru localnici: Banat.
 • abordarea diferitelor procese de regionalism şi regionalizare şi raportarea acestora la procesele actuale europene
 • promovarea relaţiilor transfrontaliere, bazându-se pe valorile tradiţionale existente în spiritul unei Europe unice.

Programele Fundaţiei Diaspora vizează trei direcţii:

 • situaţia şi statutul minorităţilor naţionale,
 • relaţiile interetnice
 • procese regionale.

Fundaţia Diaspora are statut juridic, în cadrul ei funcţionează diverse unităţi organizatorice:

 • Birou de Programe: are menirea de a pregăti şi implementa programele fundaţiei; de a elabora proiecte; de a oferi consultanţă în scrierea şi managementul proiectelor;
 • Centru de Instruire: oferă sprijin comunităţilor locale pentru o participare activă în procesele de democratizare, pentru înţelegerea şi interpretarea corectă a proceselor globalizării;
 • Centru de Cercetări Etnoregionale: are sarcina de a pregăti şi derula cercetări ce corespund obiectivelor fundaţiei;
  Club de dezbateri publice: are scopul de a organiza întâlniri pentru comunitatea locală (maghiară) unde sunt dezbătute tematici şi fenomene actuale locale;
 • Centru Media Diaspora: în concordanţă cu obiectivele şi misiunii fundaţiei, editare cărţi, reviste, documente; lansarea unor emisiuni locale;
 • Unităţi constituite în cadrul unor programe respectiv proiecte: acestea sunt structuri înfiinţate prin programe/proiecte actuale, ca urmări a responsabilităţilor asumate în cadrul acestora. Cel mai recent este Centrul ProCult care promovează valorile locale.

Activităţile Fundaţiei Diaspora se bazează pe următoarele valori şi principii:

 • viziune ştiinţifică universală, comprehensivă şi aprofundată;
 • respect faţă de personalitatea umană, de cultura creştină şi europeană, de familie;
 • dispoziţie de colaborare, respect şi recunoştinţă faţă de valorile altora;
 • primordialitatea drepturilor individuale şi sociale, a dreptăţii şi a binelui obştesc, bazate pe valori ca deschidere, interdependenţă, autonomie;
 • promovarea demersurilor privind dezvoltarea regiunii respectiv a etniei maghiare din regiune;
 • loialitate faţă de valorile tradiţionale ale comunităţii maghiare şi ale regiunii; de valorile generale creştine.