2007 – DECOMP

Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman – PHARE 2004

Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor manageriale ale micilor întreprinzători

 

Proiectul – Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor manageriale ale micilor întreprinzători – a vizat pregătirea managerilor micro-întreprinderilor şi ai întreprinderilor mici în curs de dezvoltare, din mediul rural şi din oraşe mici din judeţele Timiş şi Arad din Regiunea Vest.

 

Se cunoaşte că există un moment dificil pentru fiecare manager în dezvoltarea afacerii pe care o promovează. Acest moment este trecerea de la statutul de afacere familială, cu 1-2 angajaţi, la un stadiu mai dezvoltat când se va recurge la angajarea unui personal „străin” de afacere, având motivaţie diferită de cea a patronului, în privinţa activităţii.

 

Proiectul DECOMP s-a adresat acestor întreprinzători prin organizarea unor cursuri de management. Atât membrii Funda iei, cât şi experţii firmei de consultanţă Coleburn Consulting sus in faptul ca prin completarea competenţelor şi abilităţilor manageriale, printr-un trening adecvat, patronii vor fi pregătiţi pentru noua situaţie şi vor putea  ţine pasul, într-o societate a cunoaşterii, cu schimbările ce au avut loc şi sunt pe cale a se produce în viaţa economică şi socială a regiunii. Dezvoltându-şi nivelul de cunoştinţe şi formându-şi abilităţi manageriale, firmele conduse de manageri formaţi prin cursul de faţă pot depăşi impasul survenit la momentul trecerii de la micro-întreprinderi la întreprinderi mici, vor avea o activitate mai prosperă, va spori eficacitatea resurselor umane, astfel ei vor fi în situaţia de a oferi noi locuri de muncă, toate acestea ducând la creşterea potenţialului economic şi social local.

 

Treningurile s-au desfăşurat în trei locaţii diferite cu trei echipe de participanţi, astfel locaţiile au fost:

 • Pecica, iulie 2007
 • Jimbolia, septembrie 2007
 • Dorobanţi, septembrie 2007

 

Localităţi reprezentate prin întreprinzători participanţi la proiect: Pecica, Jimbolia, Dorobanţi, Variaş, Tormac, Iratoşu, Sînpaul, Mailat, Satchinez.

 

În cadrul treningurilor derulate au fost prezentate şi discutate şase module:

 • COMUNICAREA MANAGERIALĂ  EFICIENTĂ
 • FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ECHIPEI
 •  MANAGEMENTUL TIMPULUI
 • EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ŞI MOTIVAREA ANGAJAŢILOR
 • MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI
 • SCHIMBARE ŞI DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ

 

În două locaţii, la Pecica şi în Dorobanţi pentru a răspunde cerinţelor participanţilor în programa treningurilor s-a introdus un al şaptelea modul, anume

 

SCRIEREA ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR.

 

Programul de formare s-a finalizat printr-o probă de verificare, completarea unui set de şase teste grilă, un test pentru fiecare modul prezentat. În vederea diseminării rezultatelor s-a realizat CD-ul proiectului, conţinând suporturile de curs, cele 2 baze de date cu microîntreprinderile şi întreprinderile mici din mediul rural şi oraşe mici ale judeţelor Arad şi Timiş, aplicaţii, imagini din timpul desfăşurării treningurilor, linkuri utile.

În ultima etapă a proiectului s-au organizat două seminarii de diseminare: la Pecica şi la Jimbolia. La Pecica s-a organizat diseminarea pentru cursurile derulate atât la Pecica, cât şi în Dorobanţi. Aceste seminarii desfăşurate în faţa unui public mai larg au avut loc în noiembrie 2007. La aceste întâlniri au luat parte reprezentanţii localităţilor participante la proiect, actori locali, întreprinzători neparticipanţi la proiect, reprezentanţii mass-mediei. La aceste seminarii s-au prezentat rezultatele proiectului şi s-a lansat CD-ul proiectului. Managerii care au obţinut rezultate bune în urma evaluării testelor grilă, au primit diplome de participare la programul de trening. Participanţilor din acelaşi judeţ  li s-a oferit posibilitatea să se cunoască şi să realizeze schimburi de experienţă pe marginea proiectului.

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

  

FUNDAŢIA DIASPORA

 • Dr. BODÓ Barna – Coordonator proiect
 • KÁSA Zsolt – Manager financiar
 • SCHWARZ Katalin Asistent manager
 • Drd. ERDEI Ildikó Trainer
 • KERTÉSZ Katalin Asistent IT

  

COLEBURN CONSULTING

 • Dr. BOGÁTHY Zoltán Coordonator curs
 • Dr. Corina ILIN Trainer

 

COLABORATORI PE PARCURSUL DERULĂRII PROIECTULUI

 

Iustin CIONCA primar Pecica, Primăria Pecica

ALMÁSI Vince primar Dorobanţi, Primăria Dorobanţi

KABA Gábor primar Jimbolia, Primăria Jimbolia

Banat Ripensis Jimbolia

Asociaţia Malteză Dorobanţi

KOLPING – Pecica