PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG TEMES MEGYEI MAGYAR SZERVEZETEKNEK

Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alap
2017/18-as támogatási időszak III. üteme

1. ALAPVETŐ CÉL:

A Várbástya Egyesület létrehozta a Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alapot annak érdekében, hogy a már létező támogatási rendszerek mellett további anyagi támogatást biztosítson a Temes megye területén működő aktív magyar közösségek részére. A Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alapból olyan pályázati kérelmek kaphatnak támogatást, amelyek  hozzájárulnak ezen cél teljesüléséhez.

2. PÁLYÁZÓK KÖRE

A Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alapból meghirdetett támogatásra jogosult pályázatot benyújtani minden Temes megyei székhellyel/címmel rendelkező:

civil szervezet
egyházi jogi személy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy csoportosulás
természetes személy.

3. A PÁLYÁZATOK TÁRGYA LEHET:

Az alapvető cél érdekében, tekintettel a Teme megyei magyar szórványközösség adottságaira, az alábbi tárgyú tevékenységek Temes megye területén történő megvalósítására lehet pályázatot benyújtani:

A magyar történelem ismeretének elmélyítését segítő tevékenységek
A magyar szellemi- és kultúrkincs megerősítését szolgáló tevékenységek
Magyar néphagyományok ápolását célzó tevékenységek
A magyar nyelvű nevelés-oktatás színvonalát fejlesztő tevékenységek
A magyar közösségek közötti kapcsolatok kialakítását és ápolását célzó tevékenységek
A magyar egyházi közösségek tevékenységének támogatása
Papír alapú vagy elektornikus formában megjelenő magyar nyelvű kiadványok kiadásának támogatása
4. TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK:

Az alábbi kiadások nem számolhatók el a Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alapból biztosított támogatás terhére:

a pályázat megvalósításához nem kapcsolódó személyi juttatások (jutalom, végkielégítés);
dohányáru;
késedelmi kamat, bírságok.
A felsorolt nem elszámolható kiadásokon kívül minden olyan költség elszámolható, amely igazolható módon kapcsolódik a támogatott tevékenységek megvalósításához.

5. PÁLYÁZATONKÉNT IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

A pályázatonként igényelhető támogatás összege minimum 100 lej, maximum 1000 lej.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2017.09.18. (hétfő)

MINDEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ MEGTALÁLHATÓ A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓBAN, AMELYNEK MELLÉKLETEIBEN MEGTALÁLHATÓK A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK IS. A DOKUMENTUM AZ ALÁBBI LINKRE KATTINTVA MEGNYITHATÓ, A MEGNYITÁST KÖVETŐEN PEDIG LETÖLTHETŐ:

Pályázati útmutató és mellékletek