Mit mondanak az olvasók?

Bodó Barna – Brînzan-Antal Krisztina – Incze Erika

Mit mondanak az olvasók?

A temesvári Heti Új Szó olvasói elégedettség vizsgálata

 

A temesvári Heti Új Szó 1994 óta jelenik meg A4-es, vagy közel hasonló formátumban. Közel három évtized alatt a helyi világ jelentős mértékben megváltozott, megyei szinten a magyarság lélekszáma jelentős mértékben csökkent, de a területi megoszlás is változott, a kisebb települések mind lélekszámban, de főleg arányszámban veszítettek teret, már nincs egyetlen magyar többségű település a megyében. A változások további elemeinek a felsorolása nélkül is érthető és nyilvánvaló, hogy a lap olvasóközönsége is jelentős mértékben megváltozott, folyamatosan szűkült.

Jó ideje beszédtéma a helyi közösségek szintjén, hogy változásra, változtatásra volna szükség, ez szükséges ahhoz, hogy a lapot az internetes média megjelenésének és térhódításának körülményei között is meg lehessen tartani. Ezért kérte fel a lap kiadója dr. Bodó Barnát és általa a Szórvány Alapítványt, hogy készítse elő és folytassa le a HUSZ olvasói elégedettségét felmérő vizsgálatot és a szükséges adatelemzést. A kutatás előkészítése 2022 áprilisában indult és május végére készült el az elemzés.

A kutatás általános adatai

A kérdőív kérdéseinek száma 14. A kérdőív kitöltése névtelen volt. Kérdőívezés kezdete: 2022. május 1. Kérdőívezés vége: 2022. május 19. Minta: Heti Új Szó olvasóközönsége. A kérdőív a LimeSurvey-en online és Heti Új Szó lapban papíralapon jelent meg. Kitöltők száma: végig kitöltött kérdőív 57, nincs teljesen kitöltve 87. Papíralapon 18-an töltötték ki. Az értékelhető válaszok száma bizonyos kérdéseknél magas (138), van eset, amikor igen alacsony (19).

Első megjegyzés: miközben a lapot kb. 90%-ban papíralapon olvassák és csak a többiek digitális formában, a válaszadók aránya fordított. Ez kihat a nyomtatással kapcsolatos kérdés válaszainak értékelésére.

Az eredményt a kérdőívben szereplő kérdések sorrendjében ismertetjük.

1. Szociográfiai adatok:

Ábria 1.: Nemek szerinti eloszlás. Forrás: saját szerkesztés

Nő: 30 (21.13%), Férfi: 36 (25.35%), Nincs válasz: 3 (2.11%), Befejezetlen vagy megjelenítetlen: 73 (51.41%).

Ábra 2.: Legmagasabb iskolai végzettség. Forrás: saját szerkesztés

Általános iskola 8, líceum, vagy szakiskola 17, főiskola, vagy egyetem 43, NT/NV és befejezetlen 74.

Táblázat 1.: Válaszadók életkora, Forrás: saját szerkesztés

Összesen 64 személy válaszolt a fenti kérdésre. A válaszadók átlagéletkora 60 év.

2. Hogyan tájékozódik: mit olvas, hallgat, néz?

Feltételeztük, hogy minden olvasó több forrásból tájékozódik. Alább az eredmények.

Ábra 3.: Hogyan tájékozódik: mit olvas, hallgat, néz? Forrás: minden ábra, kép és táblázat saját szerkesztés

A Heti Új Szót olvassa a kitöltők 40,14%-a (57 személy), ennyien más lapot nem olvasnak. Más magyar lapot (Krónika napilap 11 – 7.75%, Nyugati Jelen napilap 8 – 5.63%, Maszol digitális változat 16 – 11.27%) is olvas 35 kitöltő, román sajtót olvas, román médiából is tájékozódik 27 (19.01%) kitöltő. NT/NV, befejezetlen vagy megjelenítetlen összesen 94 (66.2%).

A román sajtót is olvasók száma jelentős, ez alighanem a szórványlét egyik jellemzője. Ez azt jelenti, hogy az olvasók jelentős része ismeri, miként vélekedik a többségi média a vitásnak tekintett kisebbségi kérdésekről. Több olyan szóbeli jelzést kaptunk, hogy szórványban nem kell „magyarkodni” – vagyis ha bántva, sértve érezzük magunkat, akkor is jobb hallgatni.

Más források: nyugati híroldalak; internetes oldalak; Főtér.ro; magyar, német, svájci napilapok; független sajtó (telex.hu, 444.hu); külföldi újságok; Facebook; TV; Yahoo; egyéb digitális hírlapok; Kossuth rádió; Transtelex; Partizán; BBC; Origo; Digi24; bukaresti és temesvári RTV; Bihari napló; Székelyhon.

Az egyéb lapokat, magyar sugárzott sajtót szófelhővel mutatjuk meg:

Kép  1: online magyar lapok, rádió és TV – szófelhő.

A fenti szófelhőben láthatjuk, hogy több válaszadó (17) magyarországi sajtót is olvas, 30-an rendszeresen rádiót hallgatnak és 46 magyar tévét néz.

3. Mióta- és hogyan olvassa a lapot?

Ábra 4.: Mióta olvassa a helyi lapot?

Rendszeresen olvasta: a néhai Szabad Szót 22, a Temesvári Új Szót 41 (28.87%); Előfizeti a Heti Új Szó nyomtatott változatát 31 (21.83%); Előfizeti a Heti Új Szó digitális változatát 19 (13.38%); Nem előfizető, lapszámonként vásárolja 6 (4.23%); Ha hozzájut, elolvassa 9 (6.34%); Nem olvassa egyáltalán a Heti Új Szó lapot 1 (0.70%); Nem ismerem a Heti Új Szó (HUSZ) c. lapot 1 (0.70%); NT/NV (nem tudom, nincs válasz) 7 (4.93%); Befejezetlen vagy megjelenítetlen 73 (51.41%).

Érdekes, hogy van olyan kitöltő, aki nem ismeri és nem olvassa a lapot – ha így van, nem tudni, hogy miért válaszolt a kérdésekre. Szerencsére 1+1 ilyen eset van.

Ábra 5.: Hogyan olvassa a Heti Új Szót?

A lapból mindent elolvas 21; kedvenc rovatok 14; kedvenc szerzők 3; Csak egyes írásokat olvas, a téma szerint 10; átlapozza 11; A helyi vonatkozású írásokat preferálja 6; NT/NV (nem tudom, nincs válasz) 4.

A kitöltők több, mint harmada mindent elolvas. Érdekes, hogy a téma, a rovat fontosabb, mint a szerző személye.

Ábra 6.: Ismeri-e a Heti Új Szó felsorolt rovatait?

Kommentárokat (Jelek és jelzések sorozatot) 23.94%; Politikai híreket 26.06%; Velünk történik összeállítást 21.83%; Kulturális írásokat 30.99%; Iskolai, oktatással kapcsolatos írásokat 23.24%; Irodalmi összeállítást 24.65%; Tudósításokat, beszámolókat 27.46%; Temesvár kövei sorozatot 28.87%; Bánsági Magyar Gazda rovatot 21.83%; Jeles elődeink rovatot 20.42%; Egészségügyi rovatot 24.65%; Sport rovatot 18.31%; Tévéműsort 20.42%; Rádió műsort 10.56%; Előadások rovatot 19.01%; Aradi krónika rovatot 18.31%; Hunyad, Krassó-Szörény megyei híreket 16.20%; Otthonunk rovatot 22.54%.

Erre a kérdésre egy listából lehetett a válaszokat kijelölni. Nem jeleztük, hogy van olyan tétel a listában, amely nem állandó rovat (ilyen címmel), csak esetenként jelentkezik: irodalmi összeállítás, kultúra.

A rovatok ismertségi foka között alig mutatkozik különbség. Az is érdekes, hogy egyetlen rovat ismertsége sem éri el az 50%-ot. Jelzés: a rádióműsor ismertsége a legalacsonyabb.

Táblázat 2: A válaszadók kedvenc rovatai, sorozatai.

A Hunyad és a Krassó-Szörény megyei hírek kisebb összeállításokat jelentenek, olykor 1-1 írást. Ha ezt valaki kedvencnek jelölte be, minden bizonnyal az illető megyében lakik.

Meggondolkoztató a tévé- és rádióműsor alacsony találatszáma, ugyanis más kontextusban kedvelt rovatoknak számítanak. Az előadások rovat alacsony találatszáma azt jelentheti, hogy az olvasók általában más forrásból tájékozódnak a városi műsorkínálat vonatkozásában (alighanem a https://temesvaros.ro portál az elsődleges forrás).

Az iskolával, oktatással kapcsolatos igen alacsony szám (3) magyarázata az lehet, hogy nincs állandó oktatási rovat – ez igen komoly jelzés.

4. Mit olvas a lapból a leggyakrabban?

Táblázat 3: Melyik rovatot szokta a leggyakrabban olvasni? 1 a leggyakoribb, 5 a legkevésbé gyakori

A kérdőívben 10-es rangsort használtunk, a feldolgozás során összevontuk 5 fokozatúra. Figyelemre méltó, hogy a leginkább kedvenc rovatokat is sokan nem olvassák. Nem vizsgáltuk meg, hogy az olvasottság mennyire függ össze egyrészt a szövegek hosszával, másrészt az illusztrációval. Minden bizonnyal a teljes oldalt betöltő szövegeket többen teszik félre, hogy majd… És azután vagy elolvassák, vagy nem. A legkeresett rovatok/írások: helyszíni tudósítások és az egészségügyi rovat. Utóbbi alighanem igényként olvasandó, mert a rovatnak nincs ütemezett megjelenése (mint például a Temesvár kövei, ez kéthetente jelenik meg.)

Külön rákérdeztünk arra, hogy az egyes rovatokkal kapcsolatos melyik megjelenési sűrűsége jó, melyikből kellene több megjelenés, illetve kevesebb.

Táblázat 4: Melyik rovatból kellene több, miből kellene kevesebb a lapban?

Észre kellett volna vegyék a kitöltők, hogy van rovat, amely minden lapszámban megjelenik. A Jelek és jelzések amolyan vezércikk, ebből lapszámonként egy írás van – több nem lehet. Mégis viszonylag sokan többet kérnének belőle. Hasonló a Velünk történik összeállítás helyzete is.

Van rovat, amelyből annyian kérnének többet, mint ahányan kevesebbet – ott minden bizonnyal a mai közlési gyakorlat megfelelő.

A tévéműsor kérdése fontos, mert hatalmas lapfelületet vesz el. 9 személy többet szeretne – ez értelmetlen, hiszen minden fontos adó műsorát hozta eddig a HUSZ. Viszont megfontolandó, hogy itt a legnagyobb a kevesebbre optálók száma (19).

A szomszéd megyékkel kapcsolatos anyagokat illetően az aradi összeállítások sokkal kedveltebbek, mint a Hunyad és Krassó-Szörény megyeiek – ez alighanem összefügg az olvasók számával.

5. Milyen egyéb tartalmakat látna szívesen a HUSZ-ban?

Felsorolás szerűen:

 • Megyei híreket
 • Világhírek
 • Több politikai tartalmakat magyar közösségünk szempontjából
 • Még több helytörténetet és interjúkat olyan temesváriakkal és bánságiakkal, akik a világ más részein lettek sikeresek a saját területükön
 • A környékről, híres magyar személyek életrajzát
 • Több helytörténettel foglalkozó írást szeretnék olvasni
 • Egy ismertető rovatot az újság munkatársairól, a legrégebb időktől kezdve. Híres, ismertebb, kevésbé ismert újságírok, lapszerkesztők, belső és külső munkatársakról, helyi és régióinkat is beleértve, Kik voltak ők, hiszen legtöbbje nemcsak újságíró és lapszerkesztő volt, hanem híres személyisége is városunknak, térségűnknek. Sorozat formában lehetne írni róluk, utólag pedig egy könyvet is megjelentetni a cikkekből.
 • Magyar történelmi megemlékezések, bánsági viszonylatban; Kortárs bánsági írók regényeit, novelláit bemutató részleteket.
 • Irodalmi rovatot helyi fiatal/új íróknak, költőknek
 • Vitaindítók közéleti kérdésekről, színházkritikák, interjúk, riportok – Vagyis legyen vita, egymásnak ellentmondó vélemények főleg a kultúra területéről.
 • Több helyi sporttal és színházzal kapcsolatos írást
 • Igényes magyar és világirodalmi alkotásokat, több egészségügyi rovatot, néhány viccet, humort.
 • Riportokat
 • Több naprakész riportot, tárcákat
 • Többet Lugosról
 • Lugosról szeretnék többet hallani
 • Tudomány, technika
 • Biológia
 • Kirándulási lehetőségek bemutatását
 • Logikai fejtörők. Barkácsolás
 • Humor
 • Néha egy kis humort – viccet.
 • Humoros írásokat, novellákat sorozatban, verseket.
 • Kamaszoknak szóló tartalmat
 • A fiatalabb korosztály rovatait
 • Fiatalosabb témakörű rovatokat
 • Horoszkóp, csodavilág, naptár, tudományos hírek
 • Horoszkóp. RTV Magazin. Tudományos hírek rovat. Kalendárium rovat. Több hír a nagyvilágból. Utazási rovat (mit és miért érdemes felkeresni)
 • Sudoku számrejtvény, nagyobb formátumot az újságnak
 • A keresztrejtvény rovatot meghirdetném jutalom szerűen havonta, az első három beküldő között könyv vagy más ajándékok. Találós kérdés feleletért jutalom kirándulás az országba vagy ajándék jegyek sport rendezvényekre, koncertekre.
 • Hasznos tanácsokat, ideértve a jogi tanácsokat
 • A család védő mechanizmusát közlő cikkeket
 • Hiányzik az ifjúsággal való foglalkozás, szórakozás javaslatok; falu szépítési akciók, javaslatok; szerkesztőség részéről nagyobb figyelmet az újságban közölt fényképekre
 • Házi állatokról (kutya, macska). Történetek tartásukról (kosztolás stb.)
 • Hosszabb terjedelmű véleménycikkeket! De kétségtelen, hogy erre egy online platform alkalmasabb. Fontos lenne, hogy néha a közízléssel nem feltétlenül egyező, elgondolkodtató, progresszív anyagok is megjelenjenek. Esetleg helyszíni riportok – mondjuk hátrányos helyzetű közösségekről, jó lenne, ha olyan olvasmányokat tartalmazna, amilyeneket máshol nem olvashatunk. Ironikus, kritikus cikkekre is szükség lenne, amelyek értékelnek, véleményt formálnak, problematizálnak.
 • Konstruktív kritikák, gerincesebb (mit jelent: szókimondóbb?) írások
 • Több saját tartalom
 • Arculatváltás

Általános megjegyzés: nagyon sok az elvárás, szinte minden témakörrel, területtel kapcsolatosan jött indokolt jelzés. Természetesen mindent rá kell vetíteni az újság lehetőségeire: mekkora lapfelülettel lehet gazdálkodni, milyen szerzőkre építhet a szerkesztőség. A felsorolás utolsó 4 tétele külön figyelmet érdemel. Az arculatváltás kérdése később megjelenik, de valaki már itt jelzi igényét. A több saját tartalom a munkatársi gárdával kapcsolatos kérdés: hány terepező munkatársa van a lapnak. Ezen is el kell gondolkodni. A konstruktív, „gerincesebb” kritika további kérdésekhez vezet el, hiszen nem tudjuk, pontosan mire utal az olvasó. Ha a mai politikai helyzetre, akkor egyetértünk. Ha a helyi magyar közösség helyzetére, intézményeink működésére, akkor csak bizonyos feltételekkel érthetünk egyet: valóban konstruktívan kell bírálni. Hiszen semmilyen helyi képviselettel nem rendelkezik a magyarság éppen Temesváron, ahol a magyarságnak több mint a fele él, és ahol legfontosabb intézményeink működnek. Végül a hosszabb véleménycikkek kérdése. Napjainkban minden újság szerkesztői számára adott a kérdést, legyen vagy ne az illető lapnak online változata. Ez is többlépcsős dilemma, mindenképpen meg kell vizsgálni.

6. Elégedettség. Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal? (1- egyáltalán nem elégedett; 5- teljes mértékben elégedett)

Az eredményt táblázatban jelenítjük meg.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett az újság kinézetével?

Táblázat 5: Általános elégedettség az újság kinézetével

A százalékos adatok szerint az elégedetlenek aránya kevéssel haladja meg a válaszadók 27%-át. Ez megtévesztő lehet, kisszámú mintáról lévén szó. A középérték közel 26%-a azt is jelentheti, hogy sokan a „biztonságos” középre helyezkednek – ez lehet olvasói taktika is.

Ábra 7.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal – az újság kinézete.

Itt a teljes mértékben elégedettek aránya magas (27,78%) megtévesztő lehet. Ha az elégedett és teljes mértékben elégedett válaszokat összeadjuk, akkor az olvasók majdnem fele elégedett a lappal – ez nagyobb, mint az újság általános minősítése esetében. Sokan féltik a lapot, tudják, mekkora anyagi teher a megjelentetése, forrás alig. Ezért a féltés, és ha valamiért aggódunk, akkor a kritikát visszafogjuk.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a nyomtatás minőségével?

Táblázat 6: Általános elégedettség a nyomtatás minőségével

Ábra 8.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ nyomtatásának minőségével

A nyomtatás minőségével határozott elégedetlenséget mutatnak az eredmények. Ugyanakkor meglepő, hogy többen válaszoltak erre a kérdésre, mint ahányan papíralapon töltötték ki a kérdőívet – vagyis minden bizonnyal vannak olyan kitöltők, akik digitálisan olvassák a lapot. Egy pdf kiterjesztésben lementett változatot olvasók nem látják a nyomtatott lapot – mégis véleményt mondanak róla. Meglehet, korábbi tapasztalatukra építve mondtak véleményt.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a lap híranyagával?

Táblázat 7: Általános elégedettség a lap híranyagával

Ábra 9.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal- a hírek változatossága

A kérdésre kevés értékelhető válasz érkezett – a kitöltők bizonytalansága mutatkozik meg ebben. Ennek oka lehet, hogy a lapban a hírek nem egy tömbben, egy bizonyos helyen jelentek meg.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a rovatok változatosságával

Táblázat 8: Általános elégedettség a rovatok változatosságával

Ábra 10.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal- a rovatok változatossága

A rovatok változatosságára vonatkozó kérdés visszautal az igényelt/hiányolt tartalmakkal kapcsolatos kérdésre. Itt az elégedettségi arány sokkal magasabb – amire nincs magyarázat.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a rovatok elhelyezésével?

Táblázat 9: Általános elégedettség a rovatok elhelyezésével

Ábra 11.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal – a rovatok elhelyezése

A kérdésre kapott válaszokat fenntartással kell fogadni, ugyanis a lapban kevés rovatnak van állandó helye, az írások a helyszűke miatt hol itt, hol egy másik összeállításban jelennek meg. Egy régi olvasó ismeri lapját, tudja, milyen jellegű írásokat hol kell keresni – a HUSZ esetében tudjuk, nincs így. És a válaszadók ezt nem jelzik.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a reklámok, hirdetések elhelyezésével?

Táblázat 10: Általános elégedettség a reklámok, hirdetések elhelyezésével

Ábra 12.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal- reklámok, hirdetések elhelyezése

A hirdetések, reklámok betördelését illetően alig van negatív vélemény. A pozitív eredményt az magyarázhatja, hogy más lapokhoz képest kevés a reklám. Viszonylag kevés a reklám – és ez nemhogy nem zavaró, inkább örül neki az olvasó.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a lapban közölt tévéműsorokkal?

Táblázat 11: Általános elégedettség a lapban közölt tévéműsorokkal

Ábra 13.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal – a tévéműsorral

A tévéműsor kérdése megosztó: bár az elégedetlenek és az elégedettek aránya szinte azonos, a válaszadók közel egynegyede a kérdésre nem válaszolt. Ezt is inkább a negatív oldalhoz kell számolni.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a lapban közölt információk mennyiségével?

Táblázat 12: Általános elégedettség a lapban közölt információk mennyiségével

Ábra 14.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal- az újságban megjelenő információ mennyiségével

Erre a kérdésre is kevés válasz érkezett – különben egy hetilap nem (lehet) hírlap, ezt az olvasók minden bizonnyal tudják.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a HUSZ online változatával?

Táblázat 13: Általános elégedettség a HUSZ online változatával

Ábra 15.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal- online jelenlét

Domináns az elégedettség, ez természetes, ha a nyomtatás és a digitális megjelenés közötti különbségre gondolunk.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett a HUSZ papír-minőségével?

Táblázat 14: Általános elégedettség a HUSZ papír-minőségével

Ábra 16.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal- a lapok (papír)minőségével

Megint az a gond, hogy sokkal többen válaszoltak a kérdésre, mint ahányan a papaír-alapú kérdőívet töltötték ki. Vagyis a válaszokat fenntartással kell kezelni.

Kérjük, osztályozza, mennyire elégedett azzal, ahogyan a HUSZ eljut az olvasóhoz

Táblázat 15: Általános elégedettség azzal, ahogyan a HUSZ eljut az olvasókhoz

Ábra 17.: Kérjük, értékelje/osztályozza 1-től 5-ig terjedően, mennyire elégedett a HUSZ-szal – ahogy az olvasóhoz eljuttatják

Ismét alacsony az esetszám. A román posta közismerten rosszul működik, a vélemények ezt igazolják vissza.

7. Ha nem olvassa a HUSZ-t, ennek mi az oka?

A kérdésre a következő válaszokat kaptuk: nem találkozott még a lappal (1 személy, érdekes: a kérdőívet mégis kitöltötte); nem szokott újságot olvasni (3); nem tartja releváns információforrásnak (4); nem érdeklik a helyi hírek (0); nem tartja megfelelőnek a lap színvonalát (6); úgy gondolja, nem tájékoztat naprakészen (6); kevés a kultúrával kapcsolatos írás (3); sajnálja rá az idejét (0); nem tetszik az újság kinézete (3); NT/NV (36).

Összefoglalás

A Heti Új Szóval kapcsolatos elégedettségvizsgálatra nagy szükség van/volt, ugyanis a lap a szórványlét körülményeinek megfelelően folyamatosan veszít olvasókat. Ez nem lehet meglepő, hiszen a népszámlálási adatok szerint a megye magyarsága az utóbbi 30 év alatt kb. 35-40%-kal csökkent. Ebben a helyzetben az olvasók megtartása különösen fontos és ugyanakkor nehéz kérdés.

A HUSZ jelenlegi példányszáma 1800, előzetesen arra gondoltunk, hogy elérhetjük a kitöltések során ennek 10%-át – de nem sikerült. Ebbe a román posta is belejátszott: visszajelzések vannak arról, hogy több postai küldemény nem érkezett meg, van, amit visszavittek a feladónak. A névtelen kérdőívet végig kitöltötte 57 személy, nincs teljesen kitöltve 87. Papíralapon 18-an töltötték ki. Az értékelhető válaszok száma bizonyos kérdéseknél magas (138), van eset, amikor igen alacsony (19). A kitöltő férfiak száma valamivel magasabb. Az iskolai végzettség tekintetében a teljes kitöltők kétharmada egyetemet-főiskolát végzett. Születési adatát összesen 64 válaszadó adta meg, a legnépesebb korosztályok az 1960-69 és 1970-79 közöttiek – mindkettő 15-15 főt számlál.

A kitöltők jelentős része más lapot, más médiát is fogyaszt: Krónika (11 fő), Nyugati Jelen (8), Maszol digitális változat (16). Jelentős a román lapokat is olvasók aránya (közel 20%), ami szórványban természetesnek mondható. Ugyanakkor több magyarországi lapot, rádiót és tévét is olvasnak-követnek.

A HUSZ-vizsgálatban résztvevők közül sokan (22) a néhai Szabad Szót is olvasta, a Temesvári Új Szó olvasója volt 41 személy, s a kitöltők közel 90%-a előfizetője a lap nyomtatott vagy digitális változatának. A lapból mindent elolvas 21 válaszadó, kedvenc rovatait olvassa 14, kedvenc szerzője csak 3 olvasónak van. Rákérdeztünk az egyes rovatok olvasottságára, a kapott eredmény a következő: Jelek és jelzések sorozat 23.94%; Politikai hírek 26.06%; Velünk történik összeállítás 21.83%; Kulturális írások 30.99%; Iskolai, oktatással kapcsolatos írások 23.24%; Irodalmi összeállítás 24.65%; Tudósítások, beszámolók 27.46%; Temesvár kövei sorozat 28.87%; Bánsági Magyar Gazda rovat 21.83%; Jeles elődeink rovat 20.42%; Egészségügyi rovat 24.65%; Sport rovat 18.31%; Tévéműsor 20.42%; Rádió műsor 10.56%; Előadások rovat 19.01%; Aradi krónika rovat 18.31%; Hunyad, Krassó-Szörény megyei hírek 16.20%; Otthonunk rovat 22.54%. Külön rákérdeztünk a kedvenc rovatokra (zárójelben az esetszám): Jelek és jelzések (14), Otthonunk (10), Temesvár kövei (9), Velünk történik összeállítás (7), Egészségügyi rovat (7), Bánsági Magyar Gazda (5). A tévé és a rádióműsor 1-1 találattal szerepel itt – de hát ezt átveszi a lap, nem saját „termés”.

Tovább kívántuk finomítani a képet azzal, hogy rákérdeztünk, mit olvas a leggyakrabban (s ezt ötfokú skálán lehetett bejelölni). Leggyakoribbak (esetszám zárójelben): napi hírek (33), tudósítások, beszámolók (28), Velünk történik (25), Otthonunk rovat (25), Jelek és jelzések (24), Egészségügy rovat (24), Temesvár kövei (22), kulturális írások (22), iskolai, oktatási írások (21), politikai hírek (21), Jeles elődeink sorozat (21). Meglepő, hogy a sportrovatot 9 jelölték be első és 8-an második helyre. Itt meg kell jegyezni, hogy ez alighanem kívánságlista is, ugyanis az oktatásnak, a kultúrának nincs állandó, lapszámonként jelentkező rovata – a magas esetszám tehát igényt jelent.

Arra is rákérdeztünk, hogy az egyes rovatokat illetően a jelenlegi megjelenési sűrűség jó, avagy több, illetve kevesebb megjelenésre volna szükség. Napi hírekből, politikai hírekből többet várnak, kiemelkedően több kulturális írást (esetszám 27), helyszíni tudósítást, élő anyagot (26), iskola-oktatás (24) tematikájú cikket szeretnének. A létezőnél kevesebb jobb lenne a tévéműsor (19), a rádióműsor (14) tekintetében. A sport itt a „helyén van”, 35-en ítélik pont jónak a rovat jelenlétét. Külön kell szólni a Jelek és jelzések meg a Velünk történik rovatokról. Az előbbi amolyan vezércikk, fél éve minden lapszámban jelentkezik. Ennél több nem lehet – hiszen vezércikk. És 11 személy többet szeretne. A Velünk történik és jó ideje minden lapszámban jelen van – több nem lehet, miközben 24-en többet szeretnének belőle.

Milyen tartalmakat szeretnének látni a lapban? Hosszú listát kaptunk a kérdésre – a kultúrát és az iskolát nem említem külön, itt is szerepelő témák. Többen igénylik az ifjúsági rovatot, közéleti vitákat igényelnek ketten, és ami külön érdekes, a lap múltjával, az egykori szerkesztőkkel kapcsolatos írásokra is volna igény. Konstruktív kritikát kér egy kitöltő, gerincesebb írásokat – ezt nem is próbálom értelmezni, mire utalhat az illető. Az arculatváltás igénye megjelenik, ehhez kapcsolódik a mind elterjedtebbé váló online változat kérdése. Nagyon jó volna – kérdés, miből és hogyan lehet majd elindítani…

Több kérdés vonatkozott a HUSZ-szal kapcsolatos elégedettségre (az újság formája, kinézete, a nyomtatás minősége, a hírek változatossága, a rovatok elhelyezése a lapban, a papír minősége, a terjesztés, a digitális változat). Megállapíthatjuk, hogy a tartalmi kérdésekben az elégedettség dominál, a formát illetően (kinézet, papír, nyomda) túlsúlyban van az elégedetlenség. Ezt igazolja vissza, hogy a digitális változat esetében az elégedettség még nagyobb fokú.

Utolsó kérdésünk arra vonatkozott, hogy ha nem olvassa a HUSZ-t, annak mi az oka. Ez amolyan csapdakérdés volt, hiszen arra gondoltunk, hogy volt olvasók is megszólalnak, akik ma nem olvassák a lapot – de ezt a korreláció-elemzés nem mutatta ki.

 

(Megjegyzés: A kutatás előkészítésében és az adatbevitelben szerepet vállalt Incze Erika, a kérdőív és a végső elemzés szerzője Bodó Barna, az adatok feldolgozását Brînzan-Antal Krisztina végezte.)