Miklósik Ilona – Kakucs Lajos: Ormós Zsigmond a múzeumalapító (2013)

A kötet Miklósik Ilona Temes vármegye és Temesvár szabad királyi város egykori főispánja életpályáját felvázoló, áttekintő és bemutató tanulmányát, valamint a Németországban élő Kakucs Lajos A Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat alapítása és fejlődése 1919-ig című értekezését tartalmazza.

A kötetet szerkesztette: Bodó Barna.

A kötet borítóját Benedek Levente tervezte.

Ormós Zsigmond a múzeumalapító

Ormós Zsigmond a múzeumalapító