Kategória: Kiadványok

T. Székely László: Érdekes tájak (2012)

Érdekes tájak a Bánságban és környékén “T. Székely László frissen felfedezett gazdagságunk alanya – de tárgya is egyben. Ugyanis nemcsak általa fedezünk fel szépséget és juttat örömhöz és komfortérzethez őshonos bánságit avagy olyanokat, akiket ide sodort az élet, hanem a...

Read more

Kamocsa Béla: Temesvári Blues – önéletrajz (2011)

“A cím egy temesvári polgár könyvére utal. Nyugat-barát magatartása, keserű humora, többetnikumú szellemisége, a fővárostól való ironikus távolságtartása egyéníti Kamo és városa szemszögét. Ebből a sajátos nézőpontból állítja elénk Kamo könyve a proletár államrend felállítását az ötvenes években, a Phoenix...

Read more

FESS füzetek

A Szórvány alapítvány azért kezdte el jó pár évvel ezelőtt a honismereti programok támogatását, mert a honismereti nevelésnek abban, ahogyan az egyén feladatait felfogja és elvégzi: a tájhoz és a helyi közösséghez ragaszkodó innovatívan igyekszik feladatait megoldani, számára minden feladat...

Read more

Bugarski, Stevan: Lyceum Temesvariense (2008)

A Lyceum működését feldolgozó első tudományos munka a Stevan Bugarski által összeállított monográfia. A helytörténet nagy tudású kutatójaként a szerző rendkívüli munkával ajándékoz meg minket. Rendkívüli a kötet, hiszen közel 600 oldalon az intézménytöténeti tanulmányt követően eredeti forrásokra épített statisztikái a...

Read more

Régi(j)óvilág

A lap felelős szerkesztője: Mészáros Ildikó Szerkesztőtanács: Dukrét Géza (Nagyvárad), Horváth József (Szabadka), Miklósik Ilona (Temesvár), Szekernyés János (Temesvár), dr. Vekov Károly (Kolozsvár), dr. Zakar Péter (Szeged). Szerkesztőbizottság: Mészáros Ildikó (Temesvár), Illés Mihály (Temesvár), dr. Jancsó Árpád (Temesvár), Károlyi Attila...

Read more

HELYTÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁK

2007-ben indult útjára a Helytörténeti kronológiák sorozat, mely rendkívülinek számított, mivel határon átnyúló, a határmente mindkét oldalát felölelő helytörténeti kronológiát, tudomásunk szerint, ezidáig nem adtak ki. A projekt célja éppen az egymásra figyelés előkészítése a kölcsönös megismerés segítségével. Erre vállalkozott...

Read more

INTERFERENCIAE BANATICAE sorozat

Tudományos konferencia köteteként jelentettük meg az Interferenciale Banaticale sorozatunkat. Minden tanácskozás előadói törekednek arra, hogy bemutatott elemzéseik nyomtatott formában a nyilvánosság elé kerüljenek, ez alkalommal külön okunk is van arra, hogy a dolgozatokat kötetté szerkesszük. Tanácskozásunk a kissebbségi oldal részéről...

Read more

Helytörténeti sorozat

Azért kezdtük el a honismereti programok támogatását, mert a honismereti nevelésnek abban, ahogyan az egyén feladatait felfogja és elvégzi: a tájhoz és a helyi közösséghez ragaszkodó innovatívan igyekszik feladatait megoldani, számára minden feladat közösségi felelősségvállalást is jelent. Tehát a honismeretről...

Read more