Kategória: Kiadványok

Miklósik Ilona – Kakucs Lajos: Ormós Zsigmond a múzeumalapító (2013)

A kötet Miklósik Ilona Temes vármegye és Temesvár szabad királyi város egykori főispánja életpályáját felvázoló, áttekintő és bemutató tanulmányát, valamint a Németországban élő Kakucs Lajos A Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat alapítása és fejlődése 1919-ig című értekezését tartalmazza. A kötetet szerkesztette:...

Read more

Stela Simon: Családi album (2013)

Az emlékiratírás választott formájával Stela Simon ebben a könyvében magát az emlékezés folyamatát teszi áttetszővé; a dokumentumtól az emlék gerjesztéséig, a múlt újrajátszásától a múlt újraépítéséig, azokat a nyomokat követve, amelyek ellenálltak az idő nagy vagy kevésbé jelentős pusztításainak: naplókra,...

Read more

T. Székely László: Érdekes tájak (2012)

Érdekes tájak a Bánságban és környékén “T. Székely László frissen felfedezett gazdagságunk alanya – de tárgya is egyben. Ugyanis nemcsak általa fedezünk fel szépséget és juttat örömhöz és komfortérzethez őshonos bánságit avagy olyanokat, akiket ide sodort az élet, hanem a...

Read more

Kamocsa Béla: Temesvári Blues – önéletrajz (2011)

“A cím egy temesvári polgár könyvére utal. Nyugat-barát magatartása, keserű humora, többetnikumú szellemisége, a fővárostól való ironikus távolságtartása egyéníti Kamo és városa szemszögét. Ebből a sajátos nézőpontból állítja elénk Kamo könyve a proletár államrend felállítását az ötvenes években, a Phoenix...

Read more

FESS füzetek

A Szórvány alapítvány azért kezdte el jó pár évvel ezelőtt a honismereti programok támogatását, mert a honismereti nevelésnek abban, ahogyan az egyén feladatait felfogja és elvégzi: a tájhoz és a helyi közösséghez ragaszkodó innovatívan igyekszik feladatait megoldani, számára minden feladat...

Read more

Bugarski, Stevan: Lyceum Temesvariense (2008)

A Lyceum működését feldolgozó első tudományos munka a Stevan Bugarski által összeállított monográfia. A helytörténet nagy tudású kutatójaként a szerző rendkívüli munkával ajándékoz meg minket. Rendkívüli a kötet, hiszen közel 600 oldalon az intézménytöténeti tanulmányt követően eredeti forrásokra épített statisztikái a...

Read more

Régi(j)óvilág

A lap felelős szerkesztője: Mészáros Ildikó Szerkesztőtanács: Dukrét Géza (Nagyvárad), Horváth József (Szabadka), Miklósik Ilona (Temesvár), Szekernyés János (Temesvár), dr. Vekov Károly (Kolozsvár), dr. Zakar Péter (Szeged). Szerkesztőbizottság: Mészáros Ildikó (Temesvár), Illés Mihály (Temesvár), dr. Jancsó Árpád (Temesvár), Károlyi Attila...

Read more