Alvó kastélyok mesevilága

A temesvári Szórvány Alapítvánnyal és Igazfalva Önkormányzatával Magyarkanizsa Önkormányzata sikeresen pályázott a Románia-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kiírt pályázati felhívásra. Ennek köszönhetően 2016 januárjában kezdetét vette a BANATUR – A bánsági vidéki turizmus újraértelmezése és népszerűsítési módszerei projekt.

A pályázat célja a bánsági turizmus népszerűsítése, az idegenforgalmi kapacitások erősítése, illetve egy közös turisztikai módszertani csomag kialakítása volt. Jelen kiadvány is a szóban forgó projekt eredménye, de elkészült egy turisztikai adatbázis is a régió épített örökségéről, kastélyairól, kúriáiról – azzal a fő vezérelvvel, hogy láthatóvá váljon a Bánság ilyentérű vonzereje is. Ez az adatbázis mindazon a településeket felvonultatja, ahol várakat, kastélyokat és kúriákat lehet beazonosítani.

Be kell azonban vallanunk – és ezt a könyvbe belelapozva vagy az internetes adatbázist felkeresve az olvasó is meg fogja látni – hogy az ide látogató nem számíthat a klasszikus értelemben vett turisztikai desztinációkra. Hiszen a Bánság területén fennmaradt kastélyok ma a legkülönfélébb funkciókat töltik be: van köztük iskola, mezőgazdasági kutatóintézet, közigazgatási iroda, s csak a legszerencsésebbek válhattak pl. múzeummá, kultúrotthonná, esetleg kastélyszállóvá. A térségben található kúriáknak egy jelentős része azonban elhagyatottan áll, s ez a kihasználatlanság az épületek legnagyobb ellensége. A településtől esetleg messzebb eső egykori úri lakoknak néha már a megközelítése sem egyszerű – de meglátogatásuk talán épp ettől válik igazi kalanddá. És ha egy épület senkié – akkor mindenkié! Így válhat egy-egy rejtőzködő kastély felkeresése kinek-kinek személyes felfedezésévé, amely így messze túllép a hagyományos turisztikai élményen. Az évszázadok, de főleg az utóbbi évtizedek durva porát viselő falak bizonyára nem hagyják érintetlenül a látogatók képzeletét, az öreg, egyre elvadultabb kastélyparkok öleléséből kibontakozó épületek egy letűnt életvilág képeit, történeteit lebbentik fel. Kiadványunk célja, hogy útravalóul igaz mesékkel lássuk el azokat, akik ide érkeznek, és talán azokat a helyben élőket is, akik szeretnék maguknak és közösségüknek újra felfedezni szunnyadó örökségüket.